donderdag, november 09, 2006

Klimaatzorgen.

Volgens de klimaatmonitor van GfK Panelservices maken Nederlanders zich in toenemende mate zorgen over het klimaat. 47% is ervan overtuigt dat het klimaat in 2017 drastisch zal zijn veranderd.

18% maakt zich zelfs erg veel zorgen. Onder de achterban van verschillende partijen loopt dat percentage trouwens behoorlijk uiteen: bij het CDA is dat 9%, bij de SP 28%.
Ook leeftijd blijkt van invloed: 40 plussers maken zich minder zorgen dan degenen die jonger zijn. Zien we hier misschien een "het zal mijn tijd wel uitduren" effect?

Als grootste gevaar wordt door 33% het stijgende water gezien, gevolgd door hete zomers en droogte. Ik denk dat die 33% wel gelijk heeft dat dit een groot gevaar gaat vormen, van die hete zomers en droogte ben ik minder overtuigd: het weer zal waarschijnlijk extremer worden met grotere uitschieters maar een hoger jaargemiddelde hoeft niet beslist hete zomers te betekenen en die droogte kon ook wel eens heel anders uitpakken: meer neerslag, maar veel meer pieken en dalen: periodes van extreme droogte afgewisseld met bijzonder omstuimig weer met extreme neerslag. Overigens is er ook nog een kans dat het op iets langere termijn precies tegengesteld uitpakt: een scenario waarbij door het smelten van de poolkappen de grote zeestromingen uiteindelijk tot stilstand komen waardoor de warmtehuishouding van de aarde helemaal van slag raakt, de tropen extreem warm worden en we hier een behoorlijke ijstijd tegemoet kunnen zien is zeker niet ondenkbaar.

Overigens wel interessant dat net vandaag JPB besloot de ambtenaren op zijn ministerie dit jaar een ander kerstpakket te geven: een energiebox met middelen om op energie te besparen. Wil hij nu een signaal afgeven naar die 91% van zijn achterban die niet zo veel gevaar ziet, of ziet hij na 4 jaar vooral negeren van natuur en milieu ineens dat de 47% die zich zorgen maakt toch wel een belangrijk kiezerspotentieel vormen?

Geen opmerkingen: