vrijdag, november 03, 2006

Simpel toch.

Volgens een bericht in de media loopt het aantal buitenlanders dat illegaal in Nederland verblijft terug. Dat wordt geconstateerd aan de hand van een onderzoek van de Universiteit van Utrecht in opdracht van het ministerie van Justitie.

Volgens dit onderzoek lag dat aantal tussen april 2005 en april 2006 naar schatting (men is wel op een schatting aangewezen: illegalen maken er een punt van zich niet te laten registreren) tussen 75.000 en 185.000. Voor de periode 1997-2003 liepen de schattingen uiteen van 125.000 tot 225.000.

Zowel de laagste als de hoogste schatting zijn lager dus hopla, het aantal is gedaald. Een nogal simpele redenatie: voor hetzelfde geld was het aantal bijvoorbeeld eerst 150.000 en is het nu 175.000 : ook die aantallen vallen binnen de ruime marge die in de schattingen zit.

Ik wordt een beetje simpel van dergelijke redeneringen, die uiteraard wel mooi in het straatje passen van Justitie en andere ministeries/ministers die zich met vreemdelingen bezig houden. Want nu kunnen ze weer roepen "kijk eens hoe goed wij het voor elkaar hebben".

Ze zijn wel heel erg goed in zichzelf rijk rekenen. Maar voor gewoon rekenen en interpretatie van cijfers kunnen ze nog wel wat bijles gebruiken geloof ik.

Geen opmerkingen: