donderdag, november 29, 2007

WoW: Persoonlijk.

Plato diende weer eens het verzoek in om buiten het vervolgverhaal om ook nog een "gewone" WoW te schrijven over het onderwerp van deze periode. Nooit te beroerd om aan een verzoek te voldoen heb ik mij daar dus op geworpen.

Waarbij al snel iets boven kwam drijven waaraan ik mij persoonlijk behoorlijk kan ergeren: gebruiksaanwijzingen. Vooral de manier waarop die regelmatig kennelijk uit een andere taal vertaald zijn doet je af en toe de haren te berge rijzen en de handen in wanhoop in de lucht werpen. Reden om maar eens een brief te schrijven aan een bedrijf dat dergelijke dingen rondstuurt.

Ik heb daarbij geprobeerd me tot hun niveau te verlagen door de brief eerst in het Engels te schrijven en daarna terug te vertalen naar het Nederlands.


De Klokhuis (gelimiteerd)
Tot de aandacht van: Generaal Bestuurder

Duur meneer,

Ik kortgeleden doen kopen een waarschuwing klok/radiotelegrafie, voorbeeld AC/R2.16, op je vast, Ik zijn nu hebben streng vraagstuk tot krijgen het (be)werking eigenlijk. Dit zijn veroorzaken bij de afschuwelijk overdracht van de Gebruikers Hand(en). Het (toe)schijnen het hebben oorspronkelijk zijn schrijven in Engels bij iemand wie doen niet spreken dat taal, dan vertalen tot Nederlands bij iemand wie spreken geen van beiden Engels noch Nederlands.

Ik daarvoor noodzakelijk verzoek gijlieden zenden mij een eigen hand(en). Anders ik testament hebben tot terugkeren de voortbrengsel als het zijn onmogelijk tot gebruiken het voor de doel het zijn voorgenomen voor.

Ik verwachten gijlieden begrijpen mijn vraagstuk en testament geven je uiterste en persoonlijk aandacht.

Soort blik,
Frans54

Voor wie het niet helemaal kan volgen nog even de Engelse versie van de brief. Ik had er al rekening mee gehouden dat ik deze later erbij zou zetten: als je de inleiding en dit stukje buiten beschouwing laat kom ik op 248 woorden en blijf dus keurig binnen de grenzen van de WoW

The Clockhouse (Ltd)
To the attention of: General Manager.

Dear sir,

I recently did buy an alarmclock/radio, model AC/R2.16, at your firm. I am now having severe problems to get it working properly. This is caused by the abomibable translation of the User’s manual. It seems it has origanally been written in English by someone who did not speak that language, then translated to Dutch by someone who spoke neither English nor Dutch.

I therefor urgently request you send me a proper manual. Otherwise I will have to return the product as it is impossible to use it for the purpose it is intended for.

I expect you understand my problem and will give this your utmost and personal attention.

Kind regards
Frans54


De opdracht en de regels voor de WoW zijn zoals gebruikelijk weer te vinden bij Marloes. Namen en dergelijke zijn gefingeerd, het taalgebruik dat je soms in gebruiksaanzijzingen aantreft helaas niet.

Geen opmerkingen: