vrijdag, augustus 12, 2005

Koopkrachtverbetering?

Minister Zalm kwam na afloop van de eerste ministerraad na het zomerreces met de mededeling dat er volgend jaar lastenverlichtingen gaan komen voor de burgers. Hoe dit er uit gaat zien zal op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Het mag in ieder geval niet ten koste gaan van een toename van het begrotingstekort.

De maatregelen worden genomen om de koopkracht van de burgers te ondersteunen. Zalm sloot zijn mededeling af met het bericht dat hij niet kon garanderen dat niemand er op achteruit gaat: "Individuele garanties zijn niet te geven".

Waarom moet ik nu ineens denken aan de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten die er toe leidde dat deze er bijna allemaal fors op achteruit gingen?

Geen opmerkingen: