woensdag, oktober 19, 2005

Zwakkeren in de samenleving nogmaals slachtoffer van het nieuwe zorgstelsel

Na het lezen van wat vakliteratuur kom ik tot de ontdekking dat ook de manier waarop de zorgpremie in de aftrek buitengewone lasten verwerkt wordt vreemde gevolgen heeft. Volgens de informatie waarover ik nu beschik is de premie voor de basisverzekering niet meer aftrekbaar onder de buitengewone lasten, wel wordt de drempel van 11,2% verlaagd met de (normpremie-ontvangen zorgtoeslag)

Dat leidt ertoe dat iemand met een goede gezondheid die een hoog eigen risico kan accepteren en een lage premie van bv € 955 weet te bedingen en aan het eind van het jaar zijn noclaim van € 255 ook nog terug krijgt uiteindelijk € 700 kosten heeft waartegenover hij zijn drempel ziet dalen met de normpremie van € 1040 (even zonder rekening te houden met zorgtoeslag die bij gelijke omstandigheden gelijk is): hij heeft dus feitelijk een voordeel van € 340 in de aftreksfeer.

Iemand met een minder gezondheid die dus niet het risico van een hoog eigen risico kan nemen komt b.v. uit op een premie van € 1140, krijgt niet zijn noclaim terug en ziet eveneens zijn drempel dalen met € 1040 wat in zijn geval een nadeel in de aftreksfeer betekend van € 100.

Niet bepaald een voorbeeld van bescherming van de zwakkeren in de samenleving.

NB de genoemde bedragen zijn schattingen of gebaseerd op (voorlopige)cijfers die mij op dit moment bekend zijn.

Dit betekend trouwens tevens dat de zorgtoeslag in tegenstelling tot wat via de voorlichtingssite over het nieuwe zorgstelsel werd verkondigd wel degelijk aan belastingheffing is onderworpen. Weliswaar indirect, maar de beperking van de verlaging van de drempel door de zorgtoeslag in de berekening mee te nemen betekend dat de drempel met het bedrag van de zorgtoeslag wordt verhoogd en dus de aftrek met hetzelfde bedrag verlaagd. En dat leidt er gewoon toe dat over het bedrag van de zorgtoeslag uiteindelijk wel degelijk belasting betaald wordt. In ieder geval door degenen die in aanmerking komen voor aftrek ziekte kosten; en in het nieuwe stelsel zal dat toch een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking zijn.

Geen opmerkingen: