dinsdag, april 11, 2006

Fautjûh, bedaank?

Ik zit net met enige verbazing naar het relaas van de advocaat van een van de Ahold bestuurders te luisteren. Die beweert voor het journaal met grote stelligheid dat er geen sprake is van opzet en dat er "dus" geen strafbaar feit en geen strafrechtelijke zaak is.

Nu heb ik geen rechten gestudeerd dus misschien heb ik het altijd verkeerd begrepen, maar ik dacht altijd dat voor een strafbaar feit opzet niet beslist noodzakelijk is. Ook bij onachtzaamheid, onoplettendheid of onzorgvuldigheid kan volgens mij sprake zijn van een strafbaar feit. Het ontbreken van opzet zal dan hooguit een verzachtende omstandigheid zijn.

Als ik per ongeluk tegen een ladder aanloop en de schilder valt, met alle gevolgen van dien, word ik mogelijk vervolgd voor dood door schuld. Als ik een verkeersbord over het hoofd zie en daardoor mijn auto ergens neerzet waar dat niet mag hoef ik me bij de rechter er niet op te beroepen dat het geen opzet was. En zo zijn er nog wel wat meer voorbeelden te geven waarin ondanks het ontbreken van opzet wel degelijk sprake is van een strafbaar feit. Het "dus" van de advocaat lijkt mij "dus" een beetje voorbarig.

Geen opmerkingen: