woensdag, oktober 04, 2006

Je kan er alle kanten mee op.

Met de zorgpremie voor volgend jaar. Minister Hoogervorst schermt met bedragen van € 1.134. Het CPB voorzag echter in maart al een stijging naar € 1.160. En de zorgverzekeraars melden nu dat het bijna € 1.200 zal worden en dat de cijfers van Hoogervorst te rooskleurig zijn. De zorgpremie moet wel stijgen omdat de premies dit jaar kunstmatig laag zijn gehouden door de prijzenslag tussen verzekeraars en omdat er veel extra kosten zijn ten gevolge van wanbetalers (ik denk trouwens dat die term wanbetalers wat te zwaar is, er is een verschil tussen niet wíllen en niet kúnnen betalen en ik heb zo'n vaag vermoeden dat het laatste vaker het geval is).

Tel daarbij nog dat de verlaging van de zorgtoeslag per 1 juli niet is doorgegaan en en dit nu bij het vaststellen van de nieuwe bedragen wel meegenomen wordt waardoor de aanpassing van die toeslag behoorlijk beperkt zal zijn ten opzichte van de stijging van de premie. Zeker als Hoogervorst bij het opstellen van de nieuwe rekenschema's voor de zorgtoeslag uit gaat van zijn € 1.134 wat wel de bedoeling lijkt te zijn. En houd er dan ook nog rekening mee dat er een herschikking van de premies komt omdat de werkgevers dit jaar meer betalen dan de werknemers (och arme: en daardoor zijn ze nauwelijks minder werkgeversbijdrage gaan betalen) en dat moet hoognodig gecorrigeerd worden zodat de verdeling 50-50 wordt.

Vervolgens kun je alvast gaan proberen in te schatten wat het effect van een en ander op het huishoudbudget zal zijn. Begin maar met een dikke vette min op papier te zetten. En houd er dan rekening mee dat het maar een voorlopig cijfer is: zoals uit de verschillende bedragen van verschillende bronnen blijkt kun je er nog alle kanten mee op. Alleen de goede kant op zal wel niet mogelijk zijn.

Geen opmerkingen: