vrijdag, januari 12, 2007

Stamcelonderzoek: ja, maar toch niet.

De meerderheid van Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen die stamcelonderzoek met cellen van embryo's toestaat. Omdat de wet niet met een tweederde meerderheid is aangenomen kan hij, net als eerdere dergelijke voorstellen, rekenen op een veto van Bush. Die vindt dat dit soort onderzoek embryo's vernietigt en dat is in zijn ogen ook menselijk leven.

Het doel van dit soort onderzoek is om remedies te vinden tegen diverse ziektes: bijvoorbeeld voor diabetes door het ontwikkelen van insuline producerende cellen of voor Parkinson door het ontwikkelen van dopamine producerende cellen.

Nu ben ik zelf ook geen onverdeeld voorstander van dit soort onderzoek: maar het gaat bij dit onderzoek om embryo's die overblijven bij IVF behandelingen en die toch al vernietigd zouden worden. Zouden voor dit onderzoek speciaal embryo's gekweekt worden, of bij IVF behandelingen opzettelijk meer embryo's dan noodzakelijk ontwikkeld ten behoeve van dit onderzoek dan zie ik het ook niet zo zitten. Nu het embryo's betreft die toch vernietigd zouden worden en die bovendien uit niet meer bestaan dan een klompje stamcellen die dus geen van allen al een specifiek doel hebben, maar nog tot elke denkbare cel uit kunnen groeien, en er dus geen hersencellen en dus geen bewustzijn in welke vorm dan ook aanwezig is zie ik veel minder bezwaar.

Een artikel dat mijn standpunt redelijk beschrijft vind je hier

Het vreemdste in het verweer van Bush vind ik overigens zijn kreet "No human life should ever be destroyed for the benefit of another". Zouden zijn troepen in Irak, Afghanistan etcetera van die mening van hun hoogste bevelhebber op de hoogte zijn? Dit maakt het opofferen van, inmiddels alleen al in Irak meer 3000, militairen om anderen te beschermen tegen mogelijke toekomstige aanslagen tot een nogal vreemde gedachtenkronkel.

Overigens is het inmiddels ook mogelijk gebleken stamcellen te halen uit reeds dode embryo's(zie hier), of uit niet bevruchtte eicellen (zie laatste alinea van het eerder gelinkte artikel) en zijn Amerikaanse wetenschappers er vorig jaar in geslaagd stamcellen te produceren zonder gebruik te maken van menselijke eicellen of embryo's (zie hier).

Geen opmerkingen: