vrijdag, januari 12, 2007

Trots.

De gemeente Smallingerland heeft, samen met nog 20 gemeenten, een onderzoek laten doen onder de cliënten van de WVG. De gemeente kwam goed uit het onderzoek en kon in haar eigen huis aan huis blad trots melden dat zij een mooie 7,4 verdiend had voor de waardering van de cliënten. Wat overigens hetzelfde cijfer was dat in de andere gemeenten die dit onderzoek lieten doen werd gegeven dus op zich al geen uitzonderlijke prestatie.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 500 mensen die de afgelopen twee jaar een voorziening via de WVG kregen. Daarvan stuurden 269 (54%) het formulier terug. Het merendeel was ook tevreden over hun woonvoorzieningen en/of woningaanpassingen. Ook als het gaat om rolstoelen of individuele vervoersvoorzieningen is de tevredenheid groot. Bij de vergoeding van verhuiskosten was 75% tevreden terwijl 25% de vergoeding te laag vond. Klinkt goed nietwaar?

Niet waar: de cliënten van de WVG zijn niet alleen de mensen die een voorziening kregen maar ook degenen die een voorziening vroegen maar deze niet kregen én de mensen die direct aan het loket al te horen kregen dat het geen enkele zin had een aanvraag in te dienen.

En die zijn dus gewoon buiten beschouwing gelaten zodat het resultaat absoluut geen betrouwbaar beeld geeft van de mening die de cliënten van de WVG hebben. Het is nogal makkelijk een voldoende te scoren als je iedereen die een goede reden heeft je een onvoldoende te geven bij voorbaat al uitsluit.

Een onderzoek van niets dus en absoluut geen reden om zo hoog van de toren te blazen. Het vol trots presenteren van het resultaat vind ik dus ongepast.

Geen opmerkingen: