woensdag, oktober 03, 2007

Taalbarriëre

BureauTaal, dat gespecialiseerd is in communicatie in eenvoudig Nederlands, is van mening dat de vraagstelling bij VMBO-examens een stuk simpeler moet worden. Veel kandidaten blijken namelijk te zakken omdat ze de vragen niet goed begrijpen.

Volgens het Bureau zijn de vragen voor de scholieren "onoplosbare taalpuzzels"en daarom moet, naar de mening van het Bureau, de vraagstelling aangepast worden aan de taalvaardigheid van de kandidaten.

En dat klinkt mij dan toch wel een beetje in de oren als het paard achter de wagen spannen. Zou het niet slimmer zijn er voor te zorgen dat de taalvaardigheid van de kandidaten op het niveau is dat voor het examen noodzakelijk is? Zodat vervolgopleidingen ook niet steeds vaker aanvullende taalcursussen hoeven te geven, met bijvoorbeeld nogal desastreuze gevolgen bij de PABO's, voordat ze echt kunnen beginnen met de opleiding die ze veronderstelt worden te geven?

Geen opmerkingen: