dinsdag, juni 24, 2008

Allochtoon zijn maakt niet crimineel.

Ik heb het al vaak ingebracht in discussies hier en op andere logs (toevallig of niet maakte ook de naam G.W. steeds deel uit van die discussies): kijk eens naar de aantallen allochtone en autochtone jongeren die crimineel verdrag vertonen terwijl zij verder in gelijke omstandigheden - zelfde buurt, sociale positie etc - verkeren en de conclusies konden voor velen wel eens behoorlijk verrassend zijn.

Nu is dit door het Verwij-Jonker instituut bevestigd. Uit een onderzoek van dit instituut bleek overduidelijk dat etnische afkomst bar weinig invloed heeft op crimineel gedrag. Veel meer invloed gaat uit van de buurt waarin men woont en ook de gezinssituatie, schooluitval en vriendengroep blijken meer invloed te hebben dan afkomst.

En: Allochtone kinderen vertonen dan weliswaar vaker crimineel gedrag dan autochtone, ze wonen echter ook vaak in de slechtste buurten met de slechtste woningen en met een hoge werkloosheid.

Zouden mensen als G.W. hier even goede nota van willen nemen en hun aandacht van het uitspuwen van allochtonen willen verplaatsen naar het verbeteren van die omstandigheden. Dat lijkt mij namelijk een stuk effectiever.

Bron

Geen opmerkingen: