woensdag, september 24, 2008

Donor tenzij....

Zoals ik al vaker heb laten blijken ben ik een voorstander van een ander donorsysteem dan het in Nederland gehanteerde, zeker nu minister Klink dat andere systeem, dat ook door de Commissie Terlouw aanbevolen werd, keihard - en nog voor het verschijnen van het rapport - van de hand wees en gelijk het systeem nog maar verder verslechterde door de mogelijkheden van nabestaanden om van de wens van de overledene af te wijken te vergroten. Met tot gevolg dat zelfs mensen die nadrukkelijk wél donor wilden zijn uiteindelijk niet beschikbaar kunnen blijken te zijn als donor.

Nu gun ik ieder zijn eigen mening, al dan niet op geloof of overtuiging gebaseerd. De regeling Nee, tenzij... onthoudt mensen echter niet die eigen keuze maar betekend slechts dat iemand die geen donor wil zijn dat kenbaar moet maken terwijl het nu degene is die wel donor wil zijn die dat kenbaar moet maken en vervolgens maar af moet wachten of nabestaanden die wens respecteren.

Donderdag wordt er in Den Haag een demonstratie gehouden voorafgaande aan een hoorzitting over dit onderwerp.

Reden waarom ik dit log plaats is echter nog meer de "brief aan de Tweede Kamer" waarin opgeroepen wordt de huidige wetgeving aan te passen en het advies van de Commissie Terlouw te volgen.

Lees hier de "Brief aan de Tweede Kamer" en onderteken hem als je het er mee eens bent. (N.B. met het punt "voorrang bij transplantatie voor hen die aangegeven hebben donor te willen zijn" ben ik het minder eens. Ik vond dat geen bezwaar om deze brief te verzenden: een dergelijke afwijking van hetgeen in de brief gesteld wordt kan prima een plekje vinden in het vak "persoonlijke aanvulling")

Geen opmerkingen: