zaterdag, april 21, 2012

Kater uit het Catshuis.

Na zeven weken geheimzinnigheid blijkt al dat gepraat uiteindelijk tot niets te leiden. Slecht voor Nederland? Ongetwijfeld. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen leiden tot minder vertrouwen in de financiële stabiliteit en betrouwbaarheid van Nederland waardoor we meer rente moeten gaan betalen over onze staatsschuld. Die vooralsnog met 80-90 miljoen per dag blijft toenemen. En momenteel ruim 400 miljard bedraagt.

Ieder tiende procent waarmee de gemiddelde  rente over de staatsschuld stijgt levert dus een kostenpost op van 0,4 miljard en maakt weer extra bezuinigingen nodig.

Hoog tijd dus om wat koppen tegen elkaar spijkers met koppen te slaan.

Maar als ik lees wat de plannen waren ben ik eigenlijk ook wel blij dat dit pakket in ieder geval niet door is gegaan. Vooral die eigen bijdrage van € 9,-- per receptregel lijkt mij wat ondoordacht: deze treft de chronisch zieken en gehandicapten (zoals trouwens de laatste 10-15 jaar al vaker gebeurde) het hardst, om niet te zeggen onevenredig hard.

Om mijzelf maar even als voorbeeld te nemen: ik gebruik in verband met de transplantatie 14 verschillende medicijnen (3 tegen afstoting en een hele kast vol andere om bijwerkingen tegen te gaan of te voorkomen). Per recept krijg je maximaal voor drie maanden medicijnen mee dus zou ik op minimaal 56 receptregels per jaar komen en dus € 504,-- of meer mogen ophoesten. Nu lukt hoesten mij momenteel prima (wanneer wordt het eindelijk echt stabiel goed weer?) maar geld ophoesten is mij nog nooit gelukt.

Ik hoop dan ook dat in ieder geval dit punt op het moment dat er nieuwe plannen op tafel komen verdwijnt, of tenminste grondig aangepast wordt zodat het niet langer vooral de zwakkeren in de samenleving zijn die hiervan het grootste deel mogen betalen.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

ik schok me ook rot van die 9 euro per recept. Ook hier had dat aardig hard aangekomen. En als chronisch zieken hebben wij de laatste jaren al flink ingeleverd en steeds als je denkt nu hebben ze alles bij ons wel weggehaald, dan bedenken ze weer wat nieuws.

ctje.

Jetske zei

Dat zou bij jou wel erg hard aankomen.
Dat we gezien de staatsschuld moeten bezuinigen is duidelijk, noem jij eens punten waarop je wel wilt bezuinigen.

Frans54 zei

Eén punt dat ik al jaren noem om zowel te bezuinigen als lasten eerlijker te verdelen: aftrekposten niet meer op het inkomen in mindering brengen zodat er een stuk van de bovenste tariefschijf verdwijnt maar belasting berekenen over het inkomen volgens de bestaande tariefschijven en vervolgens de in mindering te brengen belasting over de aftrekposten op dezelfde manier berekenen (zodat dus iedereen van eenzelfde aftrekpost hetzelfde terug krijgt en niet de 1 35% en de ander 52%)

Ook het plan om de inkomens te bevriezen kan er wat mij betreft mee door: daarbij wordt iedereen geraakt in zijn koopkracht met hetzelfde percentage (nl. het inflatiepercentage) en dragen hogere inkomens dus in geld meer bij (hoewel ik vrees dat vooral de allerhoogste inkomens wel weer wegen zouden vinden om die bevriezing te omzeilen door allerlei andere regelingen voor hen/zichzelf te verbeteren)

Ook het idee om de btw te verhogen leek mij redelijk evenwichtig: lage tarief met 1% en hoge met 2% betekend dat hogere inkomens er meer mee te maken krijgen (iedereen geeft binnen zekere grenzen hetzelfde uit aan zaken als eten e.d. die onder het lage tarief vallen - die zaken vallen ook onder het lage tarief omdat het eerste levensbehoeften zijn en die kosten dus maar beperkt te vermijden zijn. Hogere inkomens zullen in verhouding een groter deel van hun inkomen besteden aan "luxe" goederen die met het hoge tarief belast worden en als dat tarief met 2% stijgt dus in verhouding ook meer bijdragen.

Allerlei eigen bijdragen die ongeacht het inkomen even hoog zijn en beperkingen in toeslagen en andere tegemoetkomingen treffen vooral de lagere inkomens en zijn wat mij betreft dus hooguit als laatste redmiddel als er echt geen andere mogelijkheden meer zijn te overwegen.

Ximaar zei

Dat receptenbedrag lijkt mij net zo dom als destijd de medicijnenknaak. Die was duurder qua administratie dan ie op kon brengen. Om die reden zou je dus een veel hoger bedrag moeten nemen als zo'n 9 euro, maar dan krijg je andere ongewenste effecten. Denk aan jaarverpakkingen, illegale handel en alles buiten de apotheek om regelenen. Ik denk ook niet dat dit plan het gehaald zou hebben of nog gaat halen.

Zelf denk ik dat er in die sfeer betere posten zijn als een jaarlijkse huur/bijdrage voor een scootmobiel en de rollator geheel uit het systeem. Die dingen zijn betaalbaarder dan een fiets, en die wordt ook niet vergoed.

Verder zou er iets moeten komen om het medicijngebruik in te dammen. Helaas zijn artsen en apothekers daartoe niet in staat.

Maar de grootste besparing zou ik in de hypotheekaftrek zoeken. Top dat bedrag eerst flink af en laat het vervolgens in een jaar of 15 zakken naar 0, want uiteindelijk zal dat toch moeten gebeuren van de EU.

Frans54 zei

@Ximaar: met dat geleidelijk schrappen van de hypotheekrenteaftrek ben ik het ook helemaal eens (zie echter ook wat ik al stelde in het eerste deel van mijn reactie naar Jetske: dat zou ook al een aanzet zijn). Misschien zou men een begin kunnen maken door de overdrachtsbelasting uit te ruilen tegen het schrappen van een deel van de aftrek, bijvoorbeeld door het huurwaardeforfait te verhogen met een percentage dat overeenkomt met wat men gemiddeld over de bewoningsduur aan die belasting betaald?? Als men dan ook nog het huurwaardeforfait voortaan als drempel behandeld ipv als bijtelpost die bij geen of geringe aftrekpost eigenwoning weer apart verminderd moet worden wordt het aangifte biljet gelijk ook een stuk eenvoudiger (een drempel kan nooit tot een bijtelling leiden, dan wordt de post nihil)

Henk van S tot S zei

Ik reed tijdens een enorme zondvloed in noord Frankrijk toen op de middengolf hoorde tot het kabinet op haar gat lag en...., totaal onverwacht breekt de zon door ;-)
En....,
hadden we met de volgende correctie het "ouderwetse" ziekenfonds maar weer terug:
Verplicht voor iedereen en geen bovengrens waar het de premieheffing betreft.
Dat is solidair!!!
Wat zou trouwens het door de premiebetalers op te brengen bedrag aan reclame voor de "goedkope" particuliere ziektekostenverzekeringen zijn?
Een aardig stukje eigen bijdrage vermoed ik.
Nu maar hopen dat er nog wat zinnige Kamerleden zijn die in staat zijn om gewoon zakelijk een reële begroting in elkaar te knutselen voordat het volgende kabinet het land intrekt.