vrijdag, augustus 19, 2005

Prijzen in Nederland stijgen "amper".

Uit een overzicht van Eurostat blijkt dat Nederland met een inflatie van 1,5% tussen juli 2004 en juli 2005 de op één na laagste inflatie heeft van de Eurolanden. Alleen Finland doet het met 0,8% nog beter. Het gemiddelde over alle Eurolanden is 2,2%.

Dat klinkt heel erg positief. Maar ik zeg met nadruk klinkt: er zijn nogal wat factoren die er voor zorgen dat dit beeld vooral gunstig lijkt maar het in feite niet is. In de eerste plaats moet je om te zien wat het effect op de koopkracht is natuurlijk ook de loonontwikkeling in ogenschouw nemen. En in Nederland zijn de uitkeringen bevroren, en netto zelfs lager geworden, terwijl ook de lonen niet of nauwelijks stijgen. Dat zal er dus voor zorgen dat die 1,5% harder aankomt dan 2,2% in een land waar de lonen wel stijgen.

Bovendien moet je natuurlijk wel de verschillen in het oorspronkelijke prijsniveau meenemen. Misschien is er sprake van een inhaalslag. En op een oorspronkelijk lagere prijs is het procentueel effect van een stijging veel groter.

Neem bijvoorbeeld de benzineprijs: als de prijs in het ene land € 1,-- was en in het andere land € 1.25 is een prijsstijging van 10 cent in het ene land veel meer van invloed op de inflatie dan in het andere (10% resp. 8% prijsstijging namelijk)
En was Nederland niet het land met de hoogste brandstofprijzen? En laat de inflatie nu net voor een zeer groot deel uit de gestegen brandstofprijzen bestaan!

Geen opmerkingen: