donderdag, oktober 20, 2005

Distribution of love.

De onderstaande post zal sommigen bekend voor komen. Dat klopt: hij verscheen eerder bij Beau en werd vervolgens opgepikt door SillyCrazyMe die er vervolgens een idee aan koppelde dat leidde tot een nieuw weblog. Maar daarover later meer, eerst de post waar het over gaat:

Een groep professionele onderzoekers stelde de volgende vraag aan een groep kinderen tussen de 4 en 8 jaar: "What does love mean?" De antwoorden die ze kregen waren dieper dan wie dan ook zich had kunnen voorstellen. Lees de onderstaande selectie maar.
(ik heb de uitspraken onvertaald gelaten om te voorkomen dat een deel van de betekenis in de vertaling verloren gaat)

"When my grandmother got arthritis, she couldn't bend over and paint her toenails anymore. So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That's love." Rebecca- age 8
"When someone loves you, the way they say your name is different. You just know that your name is safe in their mouth." Billy - age 4
"Love is when a girl puts on perfume and a boy puts on shaving cologne and they go out and smell each other." Karl - age 5
"Love is when you go out to eat and give somebody most of your French fries without making them give you any of theirs." Chrissy - age 6
"Love is what makes you smile when you're tired." Terri - age 4
"Love is when my mommy makes coffee for my daddy and she takes a sip before giving it to him, to make sure the taste is OK." Danny - age 7
"Love is when you kiss all the time. Then when you get tired of kissing, you still want to be together and you talk more. My Mommy and Daddy are like that. They look gross when they kiss" Emily - age 8
"Love is what's in the room with you at Christmas if you stop opening presents and listen." > Bobby - age 7 (Wow!)
"If you want to learn to love better, you should start with a friend who you hate," Nikka - age 6 (we need a few million more Nikka's on this planet)
"Love is when you tell a guy you like his shirt, then he wears it everyday." Noelle - age 7
"Love is like a little old woman and a little old man who are still friends even after they know each other so well." Tommy - age 6
"Love is when Mommy gives Daddy the best piece of chicken." Elaine-age 5
"Love is when Mommy sees Daddy smelly and sweaty and still says he is handsomer than Robert Redford." Chris - age 7
"Love is when your puppy licks your face even after you left him alone all day." Mary Ann - age 4
"I know my older sister loves me because she gives me all her old clothes and has to go out and buy new ones." Lauren - age 4
"When you love somebody, your eyelashes go up and down and little stars come out of you." (what an image) Karen - age 7
"Love is when Mommy sees Daddy on the toilet and she doesn't think it's gross." Mark - age 6
"You really shouldn't say 'I love you' unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget." Jessica - age 8

En tenslotte: auteur en docent Leo Buscaglia vertelde een keer over een verkiezing waarvoor hij als jurylid werd gevraagd. Het doel van de verkiezing was het meest zorgzame kind te vinden: "The winner was a four year old child whose next door neighbor was an elderly gentleman who had recently lost his wife. Upon seeing the man cry, the little boy went into the old gentleman's yard, climbed onto his lap, and just sat there When his Mother asked what he had said to the neighbor, the little boy said, "Nothing, I just helped him cry"

Er zitten heel ontroerende uitspraken tussen, uitspraken die van veel meer inzicht getuigen dan je van een kind zou verwachten en hele simpele directe uitspraken die je doen beseffen dat volwassenen soms gewoon de boel te ingewikkeld maken.

SillyCrazyMe deed in haar log een oproep om allemaal wat liefde te verspreiden en besloot met de vraag wat volgens/voor haar lezers liefde betekende.

De volgende dag besloot ze een nieuw weblog te beginnen met het doel om enerzijds uitspraken over liefde te verzamelen (dat mogen uitspraken van kinderen zijn maar ook uitspraken van volwassenen zijn van harte welkom) en anderzijds te proberen een email ketting op gang te brengen die die uitspraken verspreidt om zo bij zoveel mogelijk mensen wat liefde te verspreiden, de mensen over liefde te laten denken in plaats van over problemen en zo de wereld net iets mooier te maken en wat glimlachjes te brengen bij wie die nodig heeft (and don't we all!).

Tot nu toe loopt het nog niet storm. Dat kan komen doordat ze gevraagd heeft de resultaten van de ketting na tien stappen terug te melden, wat ervoor kan zorgen dat het een tijd kan duren voor de eerste reacties komen. Maar ik hoop dat haar bedoeling slaagt en dat het bij een hoop mensen voor de glimlach gaat zorgen die zij hoopt te brengen. Ga dus eens kijken bij Distribution of love. En of je nu wel of niet aan de mailaktie wilt gaan mee doen, je mag natuurlijk altijd jouw mening over wat liefde betekend (ook) in de reageerbox achterlaten.

Geen opmerkingen: