maandag, oktober 10, 2005

Kinderopvang.

Eerder kwam minister Van Aartsen met een idee, dat als motie van VVD en de PvdA werd aangenomen in de kamer, om scholen tot naschoolse kinderopvang (van 's morgens half acht tot 's avonds half zeven) te verplichten. Hij is hoogst verontwaardigt over de tegenstand tegen dit plan die uit het CDA en allerlei groepen in de maatschappij komt.

Belangrijkste punten van kritiek zijn dat leraren wel wat anders te doen hebben, dat scholen niet op dergelijke opvang berekend zijn en dat kinderopvang een zaak van professionals is die niet zomaar aan mensen die er niet voor opgeleidt zijn kan worden overgelaten.

Als je kijkt naar de eisen waar kinderdagverblijven tegenwoordig aan moeten voldoen lijken mij dat allemaal zeer geldige punten. Volgens Van Aartsen is het echter niet zijn bedoeling leraren extra te belasten. Wie er dan mee belast moet worden weet hij niet te vertellen.

Staatssecretaris Van Hoof komt nu met een mooie oplossing voor dit probleem: laat bijstandsmoeders die in verband met de zorg voor kleine kinderen onder de vijf jaar geen sollicitatieplicht hebben deze opvang verzorgen. Ze mogen dan wel hun jonge kinderen meenemen en de gemeente mag ze hiervoor een bonus geven.

Komt er dan ook een gasfornuis op school te staan zodat ze ervoor kan zorgen dat haar eigen kinderen ook nog een keer op een fatsoenlijke tijd eten krijgen? En zorgt Van Hoof dan ook even voor geschikt meubilair om de veiligheid van die jonge kinderen te waarborgen? En voor alles wat nodig is om deze kinderen te kunnen verzorgen op een manier die niet in strijd is met de ARBO-voorschriften die voor kinderdagverblijven gelden? En krijgen die bijstandsmoeders dan wel even een opleiding zodat ze ook op dat punt voldoen aan de eisen die aan kinderdagverblijven worden gesteld? En doet de staatssecretaris dan voortaan zonodig even de boodschappen voor deze moeders?

Geen opmerkingen: