maandag, oktober 10, 2005

Wereld in beweging.

In de eerste berichten over de aarbeving in Kashmir werd gesproken over honderden doden. Inmiddels is wel duidelijk dat de gevolgen aanmerkelijk ernstiger zijn en wordt het dodental geschat op meer dan 30.000. Het exacte aantal zal wel nooit bekend worden: sommige dorpen zijn zo totaal weggevaagd dat er niemand meer is die kan vertellen hoeveel mensen er vermist worden. Het reddingswerk wordt ernstig bemoeilijkt door het afgelegen karakter van een groot deel van het getroffen gebied. Sommige delen zijn onder normale omstandigheden al moeilijk bereikbaar. Nu zijn de omstandigheden alles behalve normaal en wordt het allemaal nog extra moeilijk door weggevaagde of bedolven wegen.

Ondertussen loopt aan de andere kant van de wereld het dodental ten gevolge van orkaan Stan ook steeds verder op. Ook hier verloopt het reddingswerk moeizaam. Door de aard van het gebied. Doordat de infrastructuur is weggevaagd. En door het aanhoudende noodweer in deze regio. Veel slachtoffers zijn bedolven onder aardverschuivingen en modderstromen van soms wel 12 meter diep zodat ook hier het precieze aantal slachtoffers wel nooit bekend zal worden.

Ongetwijfeld zullen er weer op grote schaal hulpacties opgezet worden. Maar dan zie ik televisiebeelden van mensen die proberen hun resterende bezittingen in veiligheid te brengen. Een kast. Een gammele ezelwagen met wat onduidelijke spullen. En een oudere vrouw die een enorme golfplaat op haar hoofd meesleept: haar belangrijkste bezit? het grootste deel van haar huis misschien?

En dan vraag ik me af hoeveel van die hulp bij deze mensen zal belanden. Of ook deze mensen weer een kans zullen krijgen om, ooit, weer iets van een normaal bestaan op te bouwen.

Aanvulling:
Gironummer 800800 is geopend voor een nationale inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Zuid-Azië. De Samenwerkende Hulporganisaties heeft deze nationale actie in gang gezet.

Geen opmerkingen: