vrijdag, oktober 21, 2005

Mensenrechten.

Recent verscheen het zoveelste vernietigende rapport van Human Right Watch over de manier waarop de Amerikanen met de gevangen in de War on Terror omgaan. Die voor het gemak PUC's worden genoemd wat staat voor "Person Under Control" wat volgens de Amerikanen iets anders is dan een krijgsgevangene zodat ze zich niet aan de Conventie van Geneve hoeven te houden. Dit terwijl de Amerikaanse militaire voorschriften duidelijk stellen dat alle gevangen genomen personen behandeld dienen te worden als krijgsgevangen, tenzij en totdat een "competent tribunal" anders beslist.

En gisteren kregen we schokkende beelden te zien van de verbranding van gesneuvelde Taliban strijders. Verbrand, niet omdat het niet mogelijk was de stoffelijke overschotten af te voeren voor een fatsoenlijke begrafenis, niet omdat begraven terplaatse niet mogelijk was. Nee: omdat het de Amerikanen wel een goed idee leek de overige Taliban-strijders uit hun schuilplaatsen te lokken door ze te provoceren op een manier waarvan ze wisten dat dit iedere moslim zou shockeren. En dat terwijl artikel 17 van de Eerste Geneefse Conventie uit 1949 over gewonden op het slagveld duidelijk bepaald dat "gesneuvelden een 'eerbare' begrafenis moeten krijgen, indien mogelijk volgens de rituelen van de godsdienst van de dode".
Ik geloof niet dat dit een slimme manier is om terreur te bestrijden. Eerder een manier om nieuwe haat en daarmee nieuwe acties tegen Amerika en zijn bondgenoten op te roepen.

Zolangzamerhand begin ik me af te vragen hoe belangrijk de Nederlandse regering mensenrechten nu eigenlijk vindt: voorstander van het beginnen van gesprekken met Turkije over toetreding tot de E.U., ondanks de nog steeds voortdurende problemen rond de mensenrechten in dat land. Groot sponsor van een festival dat China promoot ondanks de schrikbarende situatie met betrekking tot de mensenrechten aldaar. We moeten maar wat kruisraketten aanschaffen om vooral nog belangrijker te worden als steun voor Amerika, want "met die raketten kunnen we heel Afghanistan coveren"(wanneer we besloten hebben om die nieuwe fregatten naar Afghanistan te sturen is mij een raadsel, volgens de informatie die ik heb was het de bedoeling dat deze fregatten werden ingezet voor kustbewaking bij Nederland en de Antillen en daar lijken kruisraketten me wat overdreven voor: willen we die eilanden de zee uit blazen? Een drugsbaron in zijn zeewaardige jacht een kruisraket op zijn kop gooien?)

We zijn volgens onze regering fervent supporter van de War on Terror van Sjors en co. ondanks de steeds weer opduikende berichten over schendingen van de mensenrechten. Het is volgens mij nog steeds zo dat wie hand en spandiensten verleend bij een misdrijf net zo schuldig is als degenen die het daadwerkelijk uitvoeren!

En ondertussen worden de laatste tijd geregeld groepen mensen opgepakt die vervolgens binnen de kortste keren weer op straat staan omdat de bewijzen niet echt daverend zijn. Toegegeven; tot nu toe zijn het mensen aan wiens activiteiten toch wel een luchtje zit. Maar toch krijg ik er geen veiliger gevoel van. Nog van de manier waarop extremistische en/of misdadige praktijken worden aangepakt, nog van het gemak waarmee mensen opgepakt lijken te kunnen worden in onze rechtsstaat.

Geen opmerkingen: