vrijdag, oktober 28, 2005

Mensenrechten.

Op dezelfde dag dat Nederland wordt opgeschrikt door het nieuws dat 11 mensen zijn omgekomen bij een brand in een gebouw dat al voor het in gebruik werd genomen bewees brandgevaarlijk te zijn komt naar buiten dat ondanks eerdere bezweringen dat Nederland geen informatie over asielzoekers aan ondermeer Congo verstrekt dit toch wel degelijk blijkt te gebeuren.

Dat de brandgevaarlijkheid niet bekend was kan gezien de eerdere brand moeilijk beweerd worden. Dat het niet opvolgen van adviezen van NIBRA niet meehelpt om dat te verbeteren is ook moeilijk te ontkennen. Het lijkt mij toch logisch om in een pand waar mensen niet zelf kunnen vluchten in geval van brand voorschriften te hanteren die minstens net zo streng zijn als de voorschriften die voor een hotel gelden.

Dat je geen informatie geeft die de personen die je terugstuurd in het land van herkomst duur te staan kan komen lijkt mij logisch. In sommige landen wordt het aanvragen van asiel elders gewoon gezien als landverraad, het beschadigen van de goede naam van het land. Maar in plaats van eens goed te kijken werd bij herhaling ontkend dat dit gebeurde, want volgens de voorschriften was dit verboden.

Voorschriften schijnen voor de overheid echter niet te gelden, in ieder geval niet als het om de veiligheid gaat van mensen die hier om wat voor reden dan ook niet welkom zijn. Hoe beschaafd is Nederland eigenlijk als het om mensenrechten gaat?

Geen opmerkingen: