dinsdag, januari 31, 2006

Stop doodstraf voor psychisch zieken.

Dat is de strekking van een oproep die Amnesty International vandaag deed richting Amerika. Amnesty, dat in principe streeft naar het geheel afschaffen van de doodstraf en ook in deze oproep aangeeft dat het hoog tijd wordt helemaal een einde te maken aan deze straf, brengt een rapport uit over 100 gevallen, 10% van alle geëxecuteerden in Amerika sinds 1977, waarin een psychisch zieke ter dood werd gebracht. (de link naar dit rapport - in het Engels -, of een samenvatting, is bij het hierboven gelinkte persbericht te vinden). Momenteel wachten in Amerika circa 3400 mensen op de voltrekking van de doodstraf, waaronder enkele honderden psychisch zieken.

In 2002 heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof een uitspraak gedaan die het ter dood brengen van verstandelijk gehandicapten verbiedt. In de praktijk beschermd deze uitspraak alleen degenen die in hun geestelijke ontwikkeling dermate achtergebleven zijn dat zij het verschil tussen goed en kwaad niet kennen en niet mensen die aan een psychische stoornis lijden. Vaak worden deze mensen met medicatie geschikt gemaakt om terecht te staan (lees: om voldoende helder te zijn om het verschil tussen goed en kwaad te beseffen), met tot gevolg dat ze een letargische, ongeïnteresseerde, indruk maken tijdens het proces waardoor de jury de indruk krijgt dat er in het geheel geen berouw is. En het ontbreken van berouw is vervolgens een belangrijk argument om voor de hoogste straf te kiezen.

In verschillende gevallen werden deze mensen ook weer middels medicatie geschikt gemaakt om geëxecuteerd te worden, zelfs het voordeel dat ze niet beseffen wat er gebeurd is ze niet gegund.

Hoewel Amerikanen zich beroepen op hun beschaving en die graag over de hele wereld verspreiden, daarbij te pas en te onpas zich op de goedkeuring van God beroepend, heeft het bovenstaande weinig met beschaving te maken en lijken ze te denken dat ze zelf God zijn.

Aanvullende link: Amnesty.nl over doodstraf

Geen opmerkingen: