maandag, januari 30, 2006

Virus zorgt voor overgewicht.

Er is een nieuw argument opgedoken waarom onderscheid in de medische zorg en zorgverzekering op grond van "ongezond gedrag" geen slim plan is. Ik kaartte al eerder aan dat nieuwe inzichten iets wat eerst als (een gevolg van) ongezond gedrag werd bestempeld in een geheel nieuw licht kunnen stellen. Bovendien kunnen er altijd onderliggende oorzaken zijn die de patiënt niet verweten kunnen worden.

Dit is zeer zeker het geval bij overgewicht: hoewel gebrek aan beweging en verkeerd eetgedrag vaak een rol spelen is dat niet altijd het geval. Er kan ook sprake zijn van een erfelijke aanleg. Bovendien kunnen kinderen in hun jeugd een ongezond gewicht krijgen door verkeerde voeding waar zij zelf helemaal geen keuze in hebben, een overgewicht waar ze vaak hun hele leven niet meer van af komen. Die kinderen zouden dan levenslang afgerekend worden op verkeerd gedrag van hun ouders en dat lijkt mij geen wenselijke ontwikkeling.

Nu is er een extra argument toegevoegd: Amerikaanse onderzoekers hebben recent ontdekt dat ook bepaalde virussen voor overgewicht verantwoordelijk kunnen zijn. Het gaat hierbij om Adenovirussen. Van 500 te zware mensen bleek 20 tot 30% besmet met Adeno-36, bij slankere mensen bleek dit slechts bij 5% het geval te zijn. Verder onderzoek bij muizen en kippen leidde tot de ontdekking dat besmetting met de varianten Ad-36, Ad-37 of Ad-5 voor veel meer lichaamsgewicht zorgde dan bij soortgenoeten die niet besmet waren.

Als de resultaten van dit onderzoek worden bevestigd is in de toekomst mogelijk een vaccin te ontwikkelen tegen deze dik makende virussen. Vooralsnog vind ik dit een duidelijk argument om onderscheid in behandeling niet afhankelijk te laten zijn van volgens de huidige inzichten ongezonde zaken: morgen kunnen nieuwe ontdekkingen wel weer tot heel andere conclusies leiden.

Geen opmerkingen: