donderdag, februari 23, 2006

Brein maakt foutjes.

De auteursrechtenorganisatie Stichting Brein verkondigt in een nieuwe brochure dat het kopiëren van computersoftware altijd verboden is: "van een computerspel of andere software mag geen copie worden gemaakt, ook niet voor eigen gebruik" wordt beweerd in de brochure.

Dat is behoorlijk bezijden de waarheid. Ten eerste is het in het algemeen noodzakelijk de software naar de pc te kopiëren om het te laten werken. Vervolgens is het normaal gesproken in ieder geval toegestaan één copie voor jezelf te maken bij wijze van back-up. Maar Brein vergeet voor het gemak ook maar bedrijven en personen die software ontwerpen om die vrij te (laten) verspreiden en waarbij er dus helemaal niets mis is met het maken van copieën.

Dit is Brein al op een verontwaardigt schrijven komen te staan van de Consumentenbond en ontwikkelaars van open-source software die zich door deze bewering van brein in hun belangen geschaadt zien. Hoewel Brein toegeeft dat het maken van een kopie van software verboden is tenzij de maker het toe staat en daarmee dus aangeeft te weten dat hun tekst niet bepaald correct is zijn ze niet van plan de betreffende passages in hun foldermateriaal aan te passen.

Direkteur Kuik van Brein weet te melden dat zij voorlichting geven namens de aangesloten bedrijven die rechten op hun muziek film en software bezitten. Kennelijk is hij van mening dat hij bij die voorlichting alleen rekening hoeft te houden met wat voor de produkten van de aangeslotenen geldt.

Dat hij daarmee verkeerde informatie verstrekt en om de belangen van zijn klanten te beschermen de belangen van anderen rustig aan de kant schuift vindt hij kennelijk de normaalste zaak van de wereld. En dat terwijl zijn stichting in haar pogingen het illegaal copiëren in te dammen juist ook een beroep doet op fatsoensnormen.

Gevalletje "one-track-mind"?

Geen opmerkingen: