zondag, februari 12, 2006

Energie.

Energie is een onderwerp dat de afgelopen week, direct of indirect, behoorlijk in het nieuws was. De Amerikanen willen af van hun afhankelijkheid van buitenlandse olie (hoe ze dat voor elkaar willen krijgen zonder de door Bush pertinent van de hand gewezen energiebesparing, slecht voor de economie volgens hem, is mij een raadsel), De gletschers in Zwitserland smelten net als de ijskap op de noordpool in hoog tempo weg door de opwarming van het klimaat. En nu meent Staatssecretaris van Geel dat we toch maar weer eens over kernenergie na moeten gaan denken omdat we anders de klimaatdoelstellingen voor 2020 niet halen. Vanmiddag scherpte hij dat zelfs aan en verkondigde dat Nederland niet aan 3 à 4 nieuwe kerncentrales kan ontkomen. Het afvalvraagstuk dat hij notabene zelf altijd als belangrijkste bezwaar tegen kernenergie aanvoerde is echter nog steeds niet opgelost.

Dat we die doelstellingen niet halen mag hij ook voor een belangrijk deel de regering waar hij zelf deel van uitmaakt verwijten. Het tempo van de energiebesparing ligt niet zoals afgesproken op 2% per jaar maar op slechts 1,3%. De subsidie voor groene energie werd stopgezet, net als die op zonnepanelen. De subsidie voor het opwekken van energie met biomassa is verlaagd. En plannen voor grote windmolenparken op zee worden krachtig geremd.

Misschien moeten wij, en andere Europese landen, eens een voorbeeld nemen aan Zweden waar men zich heel wat ambitieuzere doelen stelt. Terwijl het gemiddelde percentage energie uit duurzame bron in de Europese Unie op 6% blijft steken en men niet verder komt dan "willen proberen" dit in de komende vijf jaar te verdubbelen naar 12% was in Zweden in 2003 al 26% van de energie afkomstig uit duurzame bronnen. Nu streeft Zweden ernaar in 2020 geheel onafhankelijk van olie te zijn. Jacqueline McGlade, directrice van het Europees Milieu Agentschap in Kopenhaag verteld hierover het volgende: ""Veel landen stellen zich doelen op het gebied van duurzame energie. Zweden is een ander verhaal omdat de doelen daar bereikbaar zijn in plaats van slechts een mooi streven. Dat komt omdat alle ministeries in Zweden duurzame energie hebben opgenomen in hun lange-termijnbeleid."

Zweden mag dan met zijn vele honderden kilometers kustlijn en met meer bos per hoofd van de bevoling dan de meeste andere landen de beschikking hebben over veel mogelijkheden voor wind en waterkracht en een enorme hoeveelheid biomassa die de bossen opleveren; ze gebruiken die aanwezige middelen ook en ontwikkelen dat nog steeds verder.

Misschien iets om eens bij stil te staan voordat we kernenergie weer als de enige oplossing gaan beschouwen?

Geen opmerkingen: