dinsdag, maart 21, 2006

Antirascismedag.

Vandaag is het wereldwijd antirascismedag. Een dag tegen discriminatie die daarom ene Wilders een goed moment leek om het nieuws te beheersen met het programma van zijn Partij voor de vrijheid.

Een programma waarin hij meldt artikel 1 van de Grondwet: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond ook, is niet toegestaan" te willen schrappen. Hij wil dit artikel vervangen door een artikel waarin de joods-christelijk en humanistische traditie en cultuur van Nederland als dominante cultuur wordt vastgelegd.

Wilders zegt niet voor discriminatie te zijn, maar artikel 1 te zien als een inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Om te laten zien dat hij niet voor discriminatie is en tegen inperking van de vrijheid van meningsuiting vervolgt hij met wensen om de grenzen voor minstens vijf jaar te sluiten voor niet westerse immigranten, voor een verbod op nieuwe islamitische scholen en moskeeën voor eveneens minimaal vijf jaar, een spreekverbod voor buitenlandse imams en een verbod op het preken in een andere dan de Nederlandse taal. Dat alles uiteraard niet om te discrimineren, maar om een buffer op te werpen tegen de "a-democratische islam"

Meneer Wilders vergeet voor het gemak even dat het opwerpen van een buffer tegen een groot deel van de bevolking ook a-democratisch is. Hij zal ook een groot deel van de grondwet moeten herschrijven: zijn ideeën botsen nogal met de vrijheid van meningsuiting (die hij juist zegt te willen beschermen, maar met hetzelfde gemak voor velen inperkt door het spreekverbod voor buitenlandse imams en zijn verbod op uitlatingen in een andere dan de Nederlandse taal). Ook de vrijheid van godsdienst komt met zijn voorstellen nogal in het gedrang, terwijl de vrijheid van onderwijs er ook bekaaid van af komt.

Bovendien komt hij met zijn voorstel voor zijn nieuwe artikel 1 nogal heftig in botsing met de scheiding van kerk en staat. De eed van een Kamerlid verbiedt uiteraard niet te pogen de grondwet te wijzigen. Maar of dit nou helemaal de bedoeling is van die vrijheid?

Geen opmerkingen: