donderdag, april 20, 2006

Slim plan.

De leden van de Hofstadgroep zijn financieel lamgelegd. Ze kunnen niet meer pinnen, geen leningen aangaan, geen verzekeringen afsluiten, geen financiële adviezen krijgen, niet beleggen en dergelijke. Hun bestaande tegoeden bij banken zijn bevroren.

Deze drastische maatregelen vloeien voort uit een resolutie van de Veiligheidsraad die bepaald dat landen maatregelen moeten nemen "om te verbieden dat financiële middelen ter beschikking worden gesteld aan personen die terroristische aanslagen plegen"

Nu heb ik geen medelijden met terroristen en een beperking van de financiële vrijheden vind ik dan ook prima. Maar Nederland wil kennelijk weer eens laten zien hoe gehoorzaam ze zijn en schiet daarbij in mijn ogen volledig door.

Door ze iedere mogelijkheid om aan geld te komen te ontnemen, zelfs het geld voor het gewoon kunnen wonen en eten, werp je deze mensen juist helemaal terug op hun medestanders en sympatisanten, of op het verkrijgen van geld langs illegale weg. Dat lijkt me nu niet bepaald een situatie waar we naar moeten streven.

Zelfs de kans om ooit nog aan een baan te komen wordt aanzienlijk beperkt: "Oh ja en mijn salaris moet contant worden uitbetaald. Waarom? Nou omdat ik geen bankrekening kan openen. Hoezo? Gewoon, ik ben veroordeeld als terrorist". Lijkt me niet bepaald een verhaal waarmee je als sollicitant veel kans maakt. Interessante vraag die daarbij trouwens rijst: mag een werkgever of uitkeringsinstantie zo iemand wel financiële middelen (in de vorm van loon of een uitkering) ter beschikking stellen? En zoja: wat is dan het nut van de dwang om alles contant te doen?

Er valt ook nergens te lezen dat er een uitzondering is voor de zorgverzekering. Dat is dan helemaal krom: het niet afsluiten van een zorgverzekering is strafbaar, bovendien hebben de verzekeringen een acceptatieplicht. Als deze verzekering inderdaad ook onder dat verzekeringsverbod valt dwing je dus feitelijk mensen de wet te overtreden. Waarbij de kosten als zo iemand ooit medische zorg nodig heeft op de maatschappij worden afgewenteld.

Ook het niet kunnen afsluiten van bijvoorbeeld een inboedelverzekering of een W.A. verzekering lijkt me niet echt iets om de kans op terroristische activiteiten te verkleinen. Dat heeft meer weg van iemand zo veel mogelijk pesten. Aan de andere kant kan ik me in tegenstelling tot één van de advocaten van de leden van de Hofstadgroep wel enigszins vinden in het onmogelijk maken van het afsluiten van een autoverzekering: het beperken van de bewegingsvrijheid kan mogelijk wel helpen om ongewenste activiteiten te bemoeilijken. Maar dat zou ook te verwezenlijken zijn door iemand die wegens terroristische activiteiten veroordeeld is het rijbewijs af te nemen. Dat is bovendien een stuk makkelijker te controleren dan dat verbod op verzekeren: daarvoor moet je nogal wat verzekeringsmaatschappijen en -maatschappijtjes in de gaten houden, inclusief buitenlandse maatschappijen die op de Nederlandse markt actief zijn.

Ik vraag me af hoe lang ze over dit slimme plan hebben nagedacht in Den Haag.

Geen opmerkingen: