donderdag, mei 04, 2006

Dronken bestuurders.

De Noord-Hollandse commissaris van de Koningin pleit er voor dat burgemeesters en wethouders zich voortaan laten rijden. Dit naar aanleiding van de aanhouding van de burgemeester van Blaricum die met een te hoog alcoholpromillage achter het stuur zat.

Nu lijkt het mij dat het dronken besturen van een gemeente ook niet echt het slimste is wat je als burgemeester of wethouder kunt doen. De commissaris blijkt overigens ook wat vreemde ideeën te hebben over verkeersveiligheid: hij verkondigde vrolijk "In een kleinere gemeente kan een bestuurder natuurlijk ook de fiets nemen". Even de verkeerswetgeving bestuderen meneer Borghouts: het dronken besturen van welk voertuig dan ook, dus ook van een fiets, is allemaal even strafbaar en in mijn ogen ook even gevaarlijk!

Misschien is het verstandig dergelijke bestuurders even te wijzen op die website die volgens de berichten zorgt voor effectieve hulp aan alcohol verslaafden. Volgens directeur Rutte drinkt van de mensen die daar aanklopten voor hulp de helft niet of nauwelijks meer. Ik zet daar wel een vraagteken bij. Via internet is de adem van de persoon aan de andere kant niet te ruiken en alcoholverslaafden zijn meesters in het voorwenden dat er geen probleem is of dat ze het inmiddels onder controle hebben. En een alcoholist die nauwelijks meer drinkt bestaat gewoon niet: een alcoholist houdt "nauwelijks drinken" namelijk nooit vol. En wat verstaat een alcoholist onder "nauwelijks drinken"? Een halve in plaats van een hele krat danwel fles sterke drank op een avond?

Geen opmerkingen: