vrijdag, juni 30, 2006

Hoge raad geeft meer ruimte aan asielzoekers.

Wellicht mede onder invloed van het gekrakeel over het al dan niet de Nederlandse nationaliteit hebben van AHA is de Hoge Raad vandaag gekomen met een uitspraak in een andere zaak over een asielzoeker die een valse naam had opgegeven.

Een uitspraak die duidelijk maakt dat er, zoals diverse kamerfracties al meenden, duidelijk meer ruimte is dan ex-minister Verdonk beweerde.

In de thans gedane uitspraak worden duidelijke regels gegeven over hoe een en ander te beoordelen. Zo moet bekeken worden of ondanks de valse naam genoeg informatie is verstrekt om het verleden en het recht op asiel te kunnen beoordelen. Is dat het geval dan hoeft het opgeven van een valse naam geen beletsel te zijn.

De zaak is terugverwezen naar het Hof dat zich hier nu over mag gaan buigen.

Mogelijk heeft de zaak AHA dus toch nog een voor andere mensen in vergelijkbare omstandigheden positief staartje. Waarmee het probleem voor mensen die al uitgeprocedeert waren, of die van procederen afzagen, en die deels mogelijk zelfs al uitgezet zijn natuurlijk nog niet opgelost is. Maar het is een begin.

Hopelijk neemt de Kamer hier goede nota van en komt er nu eindelijk voor iedereen rechtvaardige en begrijpelijke regelgeving.

Geen opmerkingen: