woensdag, augustus 16, 2006

Kunstmatige zoetstoffen.

Na alle beloftes over het zoet dat op al het over ons uitgestortte zuur zou volgen komt Zalm niet verder dan de 1,2 miljard euro waar in het voorjaar al toe besloten was.

Ondanks aanhoudende meevallers uit de aardgasbaten, ondanks een andere meevaller van 600 miljoen die vorige week in het nieuws was, ondanks een sterker dan verwacht groeiende economie en stijgende uitgaven die ook weer extra belastinginkomsten genereren, had hij na de begrotingsbesprekingen niets beters te melden dan "de lastenverlichting voor burgers en bedrijven staat vast, daar komt niks meer bij".

Inderdaad "en bedrijven": een belangrijk deel van die lastenverlichting is bestemd voor het bedrijfsleven middels een verlaging van de winstbelasting. Mensen met kinderen mogen zich dan nog verheugen op een verhoging van kinderbijslag en kinderkorting.

De rest moet het doen met een verlaging van de ww-premie. Een premie die al jaren kunstmatig te hoog is gehouden omdat dat begrotingstechnisch wel lekker uitkwam. Met tot gevolg dat er nu in dat fonds veel meer zit dan nodig is om de uitkeringen te kunnen garanderen. En hoewel het wel meetelt in de cijfers van Zalm, omdat in andere landen uitkeringen gewoon uit de belastinginkomsten betaald worden en men de cijfers vergelijkbaar wil houden, kost het de overheid feitelijk helemaal niets: hoewel de overheid de premie bepaald staat het fonds geheel los van de overheid en kan die helemaal niet aan het geld in dat fonds komen: het is feitelijk geld van een ander dat Zalm hiermee weggeeft. Geld dat hij ons eerst ontstolen heeft door de premie hoger te houden dan nodig was. We krijgen eigenlijk gewoon een klein beetje van ons eigen geld terug.

Ik krijg het gevoel dat ik in plaats van een suikerklontje een zoetje aangeboden krijg. En laat ik nu van de meeste kunstmatige zoetstoffen een barstende koppijn krijgen.

Geen opmerkingen: