maandag, augustus 07, 2006

Rokersbelangen.

Europees commissaris Vladimir Spidla stelt dat werkgevers het recht aan hun kant hebben als zij iemand een baan weigeren omdat hij rookt. "De EU-wetgeving verbiedt discriminatie op grond van ras of etnische afkomst, invaliditeit, leeftijd, seksuele oriëntatie en religie en geloof op het werk en ander gebied. Een personeelsadvertentie waarin staat dat rokers niet hoeven te reageren lijkt niet onder een van die verboden te vallen".

De Stichting Rokersbelangen stelt als reactie daarop dat rokers zich kunnen beroepen op artikel 1 van de Grondwet, artikel 26 van het internationaal verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten en artikel 14 van het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Deze verbieden discriminatie op welke grond dan ook.

Ik vind dat het standpunt van Spidla iets te ver gaat. Verbieden dat er op het werk gerookt wordt, rookpauzes niet toestaan, geen rokersruimte, bezwaar maken als iemand op het werk verschijnt terwijl hij een uur in de wind stinkt naar tabaksrook is wat mij betreft prima: ook de werkgever en collega's hebben hun rechten en hoeven niet opgescheept te worden met de gevolgen van de verslaving van iemand anders. Een alcoholist krijgt ook geen bar, geen drinkpauzes en kan vertrekken als hij met een fles jenever in de hand of stinkend naar de drank op het werk verschijnt.

Maar daar houdt het dan ook op: wat iemand in zijn vrije tijd doet daar heeft de werkgever niets mee te maken. Het argument dat het tot ziekteverzuim kan leiden, en dus het belang van de werkgever (die voor de kosten daarvan opdraait) schaadt, snijdt in mijn ogen geen hout: dan moet je ook sporten, gebruik van alcohol, klussen, deelname aan het verkeer en nog wat meer zaken die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn aan gaan merken als reden om iemand niet aan te nemen. Het lijkt mij dat je als werkgever weinig personeel overhoudt als je alles wat een risico van ziekteverzuim inhoudt gaat beschouwen als een grond voor afwijzing.

Ik voorzie een aantal interessante rechtszaken als werkgevers de adviezen van Spidla ter harte gaan nemen.

Geen opmerkingen: