donderdag, augustus 17, 2006

Wiens schuld is het nu eigenlijk?

De financiële problemen in de zorg waardoor een aantal instellingen zelfs een patiëntenstop in moest stellen komt de regering kennelijk erg slecht uit. Ondanks het toewijzen van 125 miljoen extra, waarmee ze volgens mij toch echt toegeven dat er inderdaad een tekort was, wordt hardnekkig geprobeerd de schuld op het bordje van de thuiszorginstellingen te schuiven.

Eerst heette het dat deze te gemakkelijk zorg verstrekten. Dat is de grootst mogelijke flauwekul: het zijn helemaal niet de zorginstellingen die vaststellen of iemand zorg krijgt. Dat wordt vastgesteld door het Regionaal Indicatie Orgaan.

Nu wordt verteld dat er eigenlijk helemaal geen tekort was (waarom dan toch die 125 miljoen?) want dat er bij kleinere zorginstellingen nog budget aanwezig was. Ze hadden gewoon door moeten verwijzen naar de andere instellingen. Sorry, maar dat veranderd niets aan het feit dat zij voor zichzelf een patiëntenstop in moesten stellen. Bovendien zou de keuze voor de zorginstelling door de marktwerking juist meer in handen van de cliënt moeten komen. Door de kennelijk meest gekozen instelling vervolgens niet het daarvoor benodigde budget te geven haal je echter zelf die bedoelde grotere keuzevrijheid van de patiënt/zorgbehoevende weer onderuit.

De hele concurrentie in de thuiszorg is trouwens een wassen neus. Het tarief per uur is een van overheidswege vastgesteld bedrag. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk volgens door de overheid vastgestelde regels. Hoe efficiënt de zorginstelling dus ook werkt: degene die zorg krijgt merkt daar totaal niets van en heeft dus geen enkel belang bij het zoeken naar de instelling die het goedkoopst werkt.

En nu zou dus de instelling die kennelijk door de cliënten het best gewaardeerd wordt volgens de minister door moeten verwijzen naar hun concurrenten. Waar blijft dan die grotere keuzevrijheid? Waarom proberen een groter marktaandeel te verwerven en efficiënter te werken als je kennelijk toch maar budget krijgt op basis van wat je in het verleden al had opgebouwd en je als je meer gaat doen niet meer geld krijgt? Waarom is dan die marktwerking in vredesnaam ingevoerd? Want bevoordelen van de concurrentie en marktwerking zijn twee onverenigbare zaken.

Geen opmerkingen: