donderdag, oktober 26, 2006

Kamer stemt in met "Werken voor uitkering"

Nadat eerst het CDA zich nog verzette tegen het invoeren van een regeling die het mogelijk maakt mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te zetten is nu een meerderheid van VVD, PvdA en CDA in de Kamer accoord gegaan met de plannen van staatssecretaris van Hoof.

Hierdoor kunnen vanaf volgend jaar mensen met behoud van de bijstandsuitkering 2 tot 4 jaar aan het werk worden gezet.

Nu heb ik er niet direct iets op tegen dat aan een uitkering voorwaarden verbonden worden, en die voorwaarde mag van mij best zijn de verplichting om werk te doen. Maar dan wel met een paar restricties: het moet gaan om zinvol werk en de persoonlijke omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde moeten het toelaten. Hierover lees ik echter niets.

Wat ik echter veel bezwaarlijker vind is dat het CDA instemde omdat van Hoof nu gezorgd heeft dat mensen maar tijdelijk aan het werk kunnen worden gezet tegen betaling van een bijstandsuitkering. En dan kan ik een frons niet onderdrukken. Wanneer is de wet op het minimumloon in Nederland opgeheven? Werken? OK, maar dan ook een reeële beloning voor dat werk en in ieder geval niet minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Of moeten we net als bij het niet naleven van allerlei voorschriften bij Schiphol nu alweer constateren dat de overheid zichzelf boven (of buiten) de wet stelt?

Geen opmerkingen: