woensdag, oktober 25, 2006

Ziek.

Dat wordt minister Zalm van de ziektekostenaftrek in de belastingen. De laatste tien jaar is het aantal mensen met dergelijke aftrek toegenomen van 300.000 tot 2,9 miljoen. Het bedrag dat hiermee gemoeid is begint hem wat onplezierig in de oren te klinken. Dus moeten er bij het regeeraccoord voor het volgende kabinet ingrijpende maatregelen worden opgenomen om dat even te corrigeren.

Kijk, en daar wordt ik dan weer ziek van.

Wie was er die afgelopen tien jaar ook alweer die minister van financiën onder wiens verantwoordeljkheid allerlei maatregelen werden genomen die behoorlijk nadelig uitpakten voor zieken, gehandicapten en bejaarden? Die minister van financiën die vervolgens compensatie zocht voor die negatieve effecten in de ziektekostenaftrek? En die daarmee zelf de ziektekostenaftrek behoorlijk opvoerde?

Wil Zalm die compensatiemaatregelen nu maar weer terugdraaien? En doet hij dat dan wel ook even met die ongunstig uitpakkende maatregelen?

Zalm vervolgt zijn verhaal met een wel heel kromme redenatie: die 2,9 miljoen is 41% van de Nederlandse huishoudens en "41 procent van de Nederlandse huishoudens kan niet chronisch ziek zijn" aldus Zalm. Waarbij hij maar even over het hoofd ziet dat het niet 41% van de huishoudens is dat ziek is maar dat in 41% van de huishoudens iemand ziek is, dat is wel iets anders. Tevens vergeet hij even dat het niet alleen gaat om ziek, maar ook om bejaard, terwijl ook kosten van bevalling, adoptie en overlijden onder de regeling vallen.

Als meneer Zalm dan even zou willen kijken naar de aantallen mensen in de WAO, het aantal in de AOW, het aantal geboortes en adopties en het aantal overlijdens komt hij misschien tot de ontdekking dat die 41% helemaal niet zo onlogisch is als hij in zijn kort door de bocht redenatie suggereert.

Zalm wil nu dat in de toekomst alleen nog chronisch zieken en gehandicapten met een indicatie gebruik kunnen maken van de regeling. Ouderen vallen dus al af in zijn verhaal, evenals de aftrek voor geboorte en overlijden.
Vervolgens wil hij de uitvoering overhevelen van de belasting naar de Gemeenten en de ziektekostenregeling onderbrengen in de WMO. In plaats van een belastingaftrek wordt het dus een soort bijzondere bijstand, waarvoor je dan je hele hebben en houden op tafel mag leggen bij de gemeente die vervolgens ongetwijfeld net als bij Wet Voorzieningen Gehandicapten weer een behoorlijke mate van vrijheid zal hebben in de uitvoering van de maatregel. Zodat je maar moet afwachten hoe het in jouw gemeente geregeld wordt en je keuze van woonplaats wel erg belangrijk begint te worden voor je financiën.
Ik vraag me trouwens af of Zalm bij die door hem gewenste omzetting er wel rekening mee zal houden dat door de ziektekostenaftrek uit de belasting te halen het belastbaar inkomen van de betrokkenen zal stijgen, en dat kan soms fors zijn. En op dat belastbaar inkomen worden nu juist allerlei zaken gebaseerd als zorgtoeslag, huurtoeslag, eigen bijdrages in de Thuiszorg, recht op allerlei regelingen etcetera. Alleen al het uit de belasting halen van de ziektekostenaftrek kan al een belangrijk negatief inkomenseffect hebben voor alle betrokkenen.

Overigens maakt ook het NRC behoorlijke fouten in het verhaal: zo stellen zij de drempel op 12,5%, maar die is toch echt 11,5%(in 2005 11,2%), stellen ze de minimumdrempel op € 773 wat dan weer het bedrag van 2005 is, dit jaar is dat € 780 en beweren ze dat de aftrek maximaal € 6.020 is terwijl dat het maximum voor de drempel was in 2005 (met ingang van dit jaar is het maximum aan de drempel vervallen, wat dan bij wijze van uitzondering de hogere inkomens treft), aan de aftrek zit geen maximum, die wordt door de kosten bepaald.

Bron

Geen opmerkingen: