woensdag, november 01, 2006

Weggegooid geld.

Al jarenlang worden er initiatieven ontwikkeld en campagnes gevoerd om tot gelijke beloning voor mannen en vrouwen te komen. Zonder veel resultaat: volgens het deze week verschenen rapport over de voortgang van dit proces bleek dat er in het bedrijfsleven helemaal niets veranderd is: het (gecorrigeerde) verschil in beloning is nog steeds even groot.

Nog vreemder is het effect van een en ander bij de overheid: daar is het verschil juist groter geworden.

Het aan de initiatieven en campagnes besteedde geld lijkt dus gewoon weggegooid. Misschien was het handiger geweest om dat geld rechtstreeks aan de vrouwen te geven?

Geen opmerkingen: