vrijdag, december 01, 2006

Onrechtvaardig?

Rita V. ziet het uitvoeren van de motie die gisteren in de Kamer werd aangenomen niet zitten. Zelfs het opschorten van de uitzettingen tot er een nieuwe regering zit is in haar ogen een onbegaanbare weg.

Zo'n pardon zou in haar ogen onrechtvaardig zijn tegenover mensen die eerder wel uitgezet zijn. Sterk punt van Rita, misschien moeten we die mensen dan maar terug laten komen. Of gewoon vaststellen dat het bijzonder sneu is voor die mensen maar dat het een kwestie was van "op het verkeerde moment op de verkeerde plaats".

Want het weigeren een regeling te wijzigen omdat dat onrechtvaardig zou zijn ten opzichte van mensen die onder een oudere regeling vielen blokkeert gewoon elke verandering. En laat gewoon de bestaande onrechtvaardigheid in stand: kennelijk denkt Rita V. hiermee de eerdere onrechtvaardigheden te rechtvaardigen, een nogal kromme manier om jezelf vrij te pleiten volgens mij: "ik moet wel want ik heb het eerder ook gedaan" lijkt me bij geen enkele rechter stand te houden als rechtvaardiging voor een overtreding of misdrijf. Waarmee Rita V. tevens weer eens aantoont in een geheel verkeerde partij te zitten voor haar standpunten: het vasthouden aan een bestaande situatie heet niet liberaal maar conservatief.

Niet alleen het versoepelen van een regeling kun je trouwens met dergelijke argumenten van tafel (proberen te) vegen: ook voor een verzwaring kan die redenatie een blokkade opwerpen. Het is immers net zo onrechtvaardig dat mensen die onder de nieuwe regeling vallen zwaarder worden gestraft dan degenen die dezelfde overtreding net iets eerder maakten. Zou Rita ook zo gaan gillen als ze voor een overtreding die de vorige keer negentig euro kostte nu honderddertig moet ophoesten?

Uh, fout voorbeeld natuurlijk, Rita maakt uiteraard (?) geen overtredingen, die is van "regels zijn regels". Maar ik neem aan dat desondanks wel overkomt wat ik bedoel.

Geen opmerkingen: