woensdag, januari 17, 2007

Jorritsma zát er warmpjes bij....

.... maar kon wel eens van een koude kermis thuiskomen. Voor de verwarming van huize Jorritsma wordt namelijk water opgepompt om gebruik te maken van aardwarmte (en dus niet zoals de Telegraaf weer eens totaal foutief verkondigt voor drinkwater).

Probleem is dat ze voor het slaan van de twee daarvoor benodigde putten geen vergunning had gevraagd. Voor een ex-minister en nu burgemeester van Almere, de plaats waar dit speeelt, lijkt dat in eerste instantie nogal slordig en het verweer dat ze niet wisten dat die toestemming nodig was niet al te slim. Je zou verwachten dat zij en haar man, die toch als bouwondernemer bekend mag worden verondersteld met de (bouw)voorschriften, op de hoogte zouden zijn met de provinciale milieuverordening, de grondwaterverordening en provinciaal beleid inzake het gebruik van grondwater.

De betreffende wijk (Overgooi) ligt in een gebied in zuidelijk Flevoland waar zich, onder een beschermende kleilaag, grondwater van bijzonder goede kwaliteit bevindt dat door de provincie bestemd is voor openbare drinkwatervoorziening. Daarom is door de provincie bepaald dat in dit gebied geen grondboringen mogen plaatsvinden dieper dan 10 meter. Waarmee deze prima methode voor energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot in dat gebied onmogelijk wordt gemaakt.

Hiermee wijkt Flevoland duidelijk af van de 11 andere provincies die deze vorm van verwarming juist van harte stimuleren. En de mate waarin dat afwijkende standpunt bekend is gemaakt lijkt nogal tegen te vallen: niet alleen de familie Jorritsma verwarmt in deze wijk zijn woning op deze wijze, dat blijkt bij nog een aanzienlijk aantal andere woningen het geval te zijn die nu allen ook het risico lopen dat de verwarming uit moet.

Kennelijk is het niet alleen de bouwers maar ook de ambtenaren van bouw- en woningtoezicht nooit opgevallen dat hier iets gebeurde dat niet mocht. Bovendien vraag ik me af of het verkopen van grond zonder deze bezwarende voorwaarde nadrukkelijk te vermelden wel correct is. En is het bouwen van een woonwijk in een waterwingebied eigenlijk wel zo slim?

Al met al vind ik toch dat de familie Jorritsma, gezien hun achtergrond, wel wat beter op de hoogte had moeten zijn dan de gemiddelde burger, maar dat de negatieve aandacht die dit hen oplevert toch ook weer wat overtrokken is gezien de anderen die precies hetzelfde doen en evenmin een specifieke vergunning hiervoor hebben aangevraagd.

Blijft natuurlijk de vraag wat in dit geval zwaarder moet wegen: het milieubelang in verband met de vermindering van de CO2 uitstoot (waarbij Nederland al moeite genoeg heeft om aan de Kyoto-normen te voldoen), of de (toekomstige) drinkwatervoorziening.

Of de betreffende gezinnen de kachel aan mogen houden of dat de provincie de kachel met ze aanmaakt en de aardwarmtesystemen laat stilleggen en de putten dempen is vooralsnog afhankelijk van nader onderzoek door de provincie. Maar die gaat er op dit moment van uit dat de kachel niet blijft branden.

Bron: de Telegraaf en AlmeerNieuws

Geen opmerkingen: