vrijdag, februari 02, 2007

Leuk verzonnen + update.

Naar wat nu is uitgelekt maakt een plan om langer doorwerken te stimuleren en vroeger stoppen af te straffen deel uit van het concept regeer accoord. Mensen die een aanvullend pensioen hebben van meer dan € 15.000 en die eerder stoppen met werken zouden een heffing moeten gaan betalen. Werk je echter door tot bijvoorbeeld je 67e dan krijg je juist een bonus.

Klinkt als een creatieve oplossing. Maar is het dat ook?

Nee dus. Het raakt degenen die wat onderin die groep beter gesitueerden zitten. Maar de echt rijken kunnen er zelfs hun voordeel mee doen. Die hebben in het algemeen genoeg geld achter de hand om het een paar jaar uit te zingen. En kunnen dus vrolijk op hun 62e stoppen. Ze gaan echter níet met pensioen maar rentenieren een paar jaar van hun spaargeld en aandelenportefeuille. En stellen hun officiële pensioenering misschien zelfs uit tot hun 67e om uiteindelijk een hoger pensioen te krijgen en ook nog eens die bonus voor langer "doorwerken" op te strijken.

Dus leuk verzonnen. Maar niet helemaal doordacht zo op het eerste gezicht.

UPDATE: Nader bestuderen van de tekst zoals die vooralsnog uitgelekt is leert dat kennelijk nadrukkelijk niet gesproken wordt over vervroegd met pensioen gaan maar over uit het arbeidsproces stappen. Dat roept de vraag op of mensen die middels verlofsparen of de levensloopregeling eerder kunnen stoppen (waar ze zelf voor gespaard en dus betaald hebben) hier ook onder vallen. Dat zou betekenen dat je voor je spaarzin wordt afgestraft. Of is dan het dienstverband nog niet beëindigt en geldt het dus niet voor mensen die op grond van deze regelingen hun laatste jaren als verlof op nemen? Dat lijkt mij dan weer behoorlijk unfair t.o.v. mensen die op andere wijze in de financiering van hun vervroegde stoppen hebben voorzien. Bijvoorbeeld door zelf te sparen of zelf een aanvullende pensioen- of lijfrenteverzekering af te sluiten, wat bijvoorbeeld voor zelfstandigen de gebruikelijke manier is.

En hoe zit dat met werkelozen, zieken, WAO'ers/WIA'ers? Worden die beschouwd als uit het arbeidsproces gestapt of wordt er (wat ik wel hoop) een duidelijk onderscheid gemaakt tussen "er uit gestapt" en "er uit geraakt"?

Wat overigens niets veranderd aan de indruk dat de regeling nogal wat ruimte laat aan de echt rijken om door de mazen te kruipen en er zelfs voordeel uit te behalen. En afhankelijk van de manier waarop bovenstaande vragen worden beantwoord zitten er duidelijk nog wat andere punten in die mogelijk tot verschillen leiden die uit het oogpunt van rechtsgelijkheid niet te rechtvaardigen zijn.

Geen opmerkingen: