woensdag, februari 07, 2007

Nog zoiets.

Er staat nog een ander punt in het regeerakkoord dat mij enige zorg baart. Het gaat daarbij wederom over chronisch zieken en gehandicapten.

Het is de bedoeling de tegemoetkoming in de buitengewone lasten beter op hen toe te snijden en over te hevelen naar de WMO (zie hier - blz.27 pt.4). Nu is de term buitengewone lasten mij bekend uit de inkomstenbelasting. Het gaat dan niet over een tegemoetkoming maar om de mogelijkheid dergelijke kosten bij de aangifte af te trekken. Toch vrees ik dat dit hier wel degelijk bedoeld wordt.

En ook daar zou ik als dat inderdaad zo blijkt te zijn niet bepaald vrolijk van worden. Niet alleen is de uitvoering van de WMO in handen van de gemeenten die daarbij, net als voorheen bij de WVG, een grote mate van vrijheid hebben om eigen beleid te ontwikkelen wat een groot risico inhoud dat de mate waarin je gecompenseerd wordt voor je buitengewone lasten heel erg afhankelijk wordt van de gemeente waar je toevallig woont.

Maar ook vind ik het niet echt een prettig idee om mijn hele hebben en houden kwa financiën en ziekte bij de gemeente op tafel te moeten gaan leggen waar het risico dat het bij een bekende op het bureau belandt of dat iemand zich wat laat ontglippen tegen een bekende toch behoorlijk wat groter is dan bij de belastingdienst die nu die buitengewone lasten afhandelt. En dan woon ik nog in een redelijk grote gemeente.

N.B. link in deze en de vorige post even aangepast, de vorige link werkte niet meer of niet altijd.

Geen opmerkingen: