woensdag, februari 07, 2007

Samen werken, samen leven.

Het motto van de nieuwe regering. Het eerste dat opvalt is dat niet het leven maar het werken op de eerste plaats wordt gesteld. Dat blijkt ook als je het punt over de AOW nader bestudeert(Zie hier (pagina 24)).

Jan Marijnissen concludeerde gisteravond in Nova al dat wie een goed pensioen heeft opgebouwd en na zijn 62e werkeloos raakt te maken krijgt met een duidelijk geval van pech gehad. In het voorstel voor de bonus/malusregeling in de AOW lijkt op het eerste gezicht geen enkele ontsnapping ingebouwd voor mensen die niet werken omdat ze in de WAO, WIA of WW zitten, noch voor degenen die de levenloopregeling gebruiken om een paar jaar eerder te stoppen. De eis die gesteld wordt is dat meer dan € 31.000 per jaar verdiend wordt uit arbeid. Een krantenwijkje nemen tot je 65e is dus geen oplossing.

Ook de hoogte van de heffing is niet zo beperkt als men steeds wilde doen geloven. Dat geldt slechts in eerste instantie, maar vervolgens wordt de heffing jaarlijks verhoogd met 0,6% tot het maximum van 17.9% is bereikt in 2040, te heffen over het deel van het aanvullend pensioen boven de € 18.000, tot het maximum van de tweede schijf in de inkomstenbelasting. En kan dus uiteindelijk aanzienlijk meer worden dan "een paar tientjes". Uitgaande van een pensioenopbouw van 70% komt die vrijstelling overeen met een inkomen voor het 65e jaar van € 38.000 voor gehuwden resp. € 43.000 voor alleenstaanden. 2040 is overigens ruim na de piek in de vergrijzingsgolf, die dus op dat moment al weer een tijdje duidelijk aan het afnemen zal zijn.

Deze malus voor niet lang genoeg werken ontstaat op het 63e jaar en vervolgens komt er een bonus tegenover te staan voor iedere maand die na de 63e verjaardag wordt doorgewerkt waardoor een en ander als tot het 65e jaar wordt doorgewerkt op nul uitkomt. Over een extra bonus bij langer doorwerken, na het 65e jaar, waarvan in eerdere berichten in de media sprake was is niets in de tekst van het akkoord terug te vinden.

Hoewel ik enig begrip heb voor de wens een uitgebreidere heffingsgrondslag te krijgen voor het financieren van de AOW en voor het aanspreken van degenen die in een financieel betere positie verkeren vindt ik het feit dat mensen die buiten hun schuld niet tot hun 65e verjaardag aan het arbeidsproces deelnemen kennelijk ook daarvoor extra afgestraft gaan worden reden om toch enkele heftige twijfels te krijgen over dat socialere gezicht van de nieuwe regering. Zelfs het benoemen van deze nieuwe regering als "minder a-sociaal" krijgt voor mij al een klank van geforceerd optimisme.

Ik hoop dat in ieder geval voor deze groepen in de uiteindeljke uitwerking van dit plan nog een positieve draai aan een en ander zal worden gegeven, maar ik reken er maar niet al te zeer op.

Geen opmerkingen: