zondag, februari 25, 2007

Wilders wil niet in Nederland wonen.

In een gesprek met het NRC bleef G.W. zich afzetten tegen bewindslieden met een dubbele nationaliteit en hun loyaliteit aan Nederland in twijfel trekken. Hij zal volgende week bij de behandeling van de regeringsverklaring dan ook weer een, bij voorbaat al kansloze, motie van wantrouwen tegen de betreffende bewindslieden indienen, nog voor er ook maar enig bewijs is van gebrek aan loyaliteit en nog voor ze ook maar iets gedaan hebben en daaruitvolgend dus ook nog niets fout hebben gedaan. Ook dat ze moslim van geboorte zijn vind hij trouwens maar niets.

Reden voor hem om te kraaien "Ik wil niet in een land wonen waar misschien ooit wel eens zes of zeven bewindslieden de islam aanhangen." Nou, ik heb nieuws voor hem: bij het huidige aantal moslims in Nederland zal die kans misschien niet zo groot zijn, maar die is wel degelijk aanwezig. Dus wat doet hij hier nog?

Wordt het na zo'n uitspraak trouwens geen tijd de loyaliteit van de heer Wilders ernstig in twijfel te gaan trekken?

Zijn verhaal en zijn daarop gebaseerde motie zijn trouwens behoorlijk in strijd met diverse wetten, waaronder de grondwet (discriminatie op grond van afkomst én geloof, en iedere Nederlander - dus zonder enige beperking - kan tot elk ambt geroepen worden, om maar even de meest in het oog springende strijdigheden met de wet te noemen), als hij dezelfde argumenten gebruikt die hij tegenover de krant noemde.

Nu mag de heer Wilders best proberen om wetten en zelfs de grondwet te wijzigen en daarbij de meest krankzinnige voorstellen doen en argumenten aanvoeren. Zelfs mag hij tegen wie dan ook een motie van wantrouwen indienen: dat alles heet vrijheid van meningsuiting en als parlementariër heeft hij op het punt van wat hij mag zeggen een hoge mate van onschendbaarheid. Maar daarbij afkomst en/of geloof als argument gebruiken en op voorhand handelen naar de door hem gewenste wetten kan toch echt niet de bedoeling zijn. Zo lang die wetswijziging er niet is heeft ook de heer Wilders zich gewoon aan de nu geldende wetten te houden. En zeker aan de grondwet. En mag hij dus, hoezeer dat velen ook tegenstaat, streven naar discriminerende wetgeving. Maar toch echt niet alvast beginnen met discrimineren.

Geen opmerkingen: