maandag, maart 05, 2007

Gezinsvoogd vogelvrij?

Dat is wat uit kringen van gezinsvoogden en voogdij-instellingen om het hardst geroepen wordt nu de gezinsvoogd van Savannah uiteindelijk toch vervolgd wordt wegens dood door schuld.

Daarmee de gezinsvoogden vogelvrij verklaren lijkt mij toch een omdraaien van de zaken. Als bij een vermoeden van schuld niet vervolgd wordt om vast te stellen of hier daadwerkelijk sprake van is zijn het juist de cliënten, de kinderen, die vogelvrij verklaard worden. Dan kan een gezinsvoogd immers naar believen handelen of nalaten te handelen aangezien daar voor hem toch geen consequenties aan verbonden zijn.

En in Nederland is het nu eenmaal zo dat niet de publieke opinie, collega's of (vak)vereniging die schuldvraag beoordelen maar dat dat aan de rechter is. Die vervolgens altijd nog kan vaststellen dat de voogd geen blaam treft omdat deze alles heeft gedaan wat van hem/haar verwacht kon worden en wat mogelijk was. Dat de schuld niet bij de voogd ligt maar uitsluitend bij de ouders of bij een gebrek aan mogelijkheden en middelen die de voogd ter beschikking staan. In welk geval het dan aan de politiek is die mogelijkheden en middelen te verbeteren (of dat na te laten als men van mening is dat door zo'n uitbreiding de vrijheid te zeer ingeperkt wordt).

En mocht de rechter tot het oordeel komen dat de gezinsvoogd wel iets verweten kan worden dan is dat nog steeds geen vogelvrijverklaring maar gewoon het vaststellen van een verwijtbaar handelen of nalaten te handelen waar iedere andere Nederlander ook voor gestraft zou worden. Ongeacht of dat nu wel of niet in de uitoefening van een functie of beroep plaatsvond. Dat voogden een groter risico lopen dan bijvoorbeeld een timmerman heeft niets met vogelvrij verklaard zijn te maken maar ligt besloten in de aard van hun werkzaamheden. Het werken met mensen (en zeker met kinderen) legt nu eenmaal een grotere verantwoordelijkheid op, waarbij ook het verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van niet of niet adequaat handelen hoort.

Geen opmerkingen: