woensdag, maart 21, 2007

Krachtig protest.

Hij nam plaats op de stoel en keek naar het beeldscherm. Toen hij op een toets drukte kwam het tot leven. Weinig interessants te zien. Toch drukte hij maar eens op nog wat toetsen. Nu gebeurde er iets. Er klonk geluid, er verschenen wat metertjes en figuurtjes in beeld.

Verder niets. Was dit nu alles? Hij drukte op F1. Het scherm veranderde en er verschenen een hoop tekentjes die voor hem abracadabra waren. Hij drukte weer op wat toetsen. Het beeld en de geluiden kwamen terug, maar nu stond er iets overheen geprojecteerd. Weer drukte hij op wat toetsen en het verdween en er kwam wat meer beweging op het scherm. Interessant.

Hij probeerde wat er gebeurde als hij aan het wiel voor hem draaide. Een motor kwam brullend tot leven en steeds meer figuurtjes kwamen in beeld, schoten weg en verdwenen in de achtergrond. Dit was leuk.

Hij hoorde voetstappen achter zich naderen, voelde handen zwaar op zijn schouders vallen en hoorde een stem zeggen "wat moet dat daar". Het scherm piepte terwijl hij uit de stoel werd getrokken en omgedraaid. Hij sloeg naar het gebrilde gezicht dat hij voor zich zag en de bril kletterde op de grond.

De man trok een boos gezicht. Terwijl achter hem het scherm knipperde "Driver gtroji;m, Best lap: DNF - you qualified 20th" riep de man "Ben jij besodemietert" en probeerde zijn gezicht in de plooi te houden.

John protesteerde, hij wilde zijn speeltje terug. Hij zette met kracht een keel op.


Dit was weer een verhaal in het kader van Write on Wednesday. En ook dit verhaal is, hoewel gebaseerd op diverse waarnemingen, aan de fantasie van de schrijver ontsproten zodat wederom iedere overeenkomst met werkelijke personen of gebeurtenissen louter op toeval berust © Frans54

Geen opmerkingen: