zondag, maart 04, 2007

Rechter: UWV moet langere werkweek meerekenen.

Nadat een jaar geleden de rechtbank in Breda al tot dezelfde conclusie kwam heeft nu het hoogste rechtscollege voor de sociale verzekeringen, de Centrale Raad voor Beroep, in het door het UWV aangespannen hoger beroep bevestigd dat de manier waarop het UWV het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bepaalt als er sprake is van een werkweek die, bijvoorbeeld door structureel overwerk, langer is dan de standaard werkweek van 38 uur niet rechtsgeldig is.

In de betreffende zaak ging het om een vrachtwagenchauffeur die gebruikelijk 64 uur per week werkte. Toen hij arbeidsongeschikt raakte zette het UWV hetgeen hij nog kon verdienen af tegen wat hij in een normale werkweek van 38 uur zou hebben verdiend. Dat leidde, mede doordat het basissalaris van chauffeurs in het algemeen nogal laag is, tot een dermate laag percentage dat de chauffeur volledig arbeidsgeschikt werd bevonden.

Deze rekenmethode is sinds de invoering van het nieuwe schattingsbesluit in 2004 gebruikelijk. Zowel de rechtbank als het College hebben nu bepaald dat het volgens de wet bij de WAO (en de WIA) gaat om een verzekering tegen het verlies van inkomen door ziekte. Daarom blijft volgens de rechter het werkelijke inkomensverlies voorop staan en is de nu gebruikelijke rekenmethode niet rechtsgeldig.

Hoewel dit niet uit het betreffende artikel te halen valt neem ik aan dat in de afweging door de rechter is meegenomen dat over de inkomsten uit overwerk wel premie wordt geheven. Het lijkt mij tenminste nogal onlogisch dat je ergens wel premie over moet betalen maar dat dit vervolgens niet meeverzekerd is. Als mijn verzekering bijvoorbeeld mij wel premie zou laten betalen over de waarde van de uitbouw van het huis waar de keuken en badkamer zich bevinden maar vervolgens zou stellen dat die niet meeverzekerd zijn als de boel daadwerkelijk afbrandt zou ik heel snel een andere verzekering zoeken. Helaas is dat bij de verzekeringen die onder het UWV vallen wat moeilijk uitvoerbaar.

Geen opmerkingen: