donderdag, april 26, 2007

Harder rijden voor de veiligheid?

In het lokale huis-aan-huisblad van gisteren kwam ik een opmerkelijk stukje tegen.

Volgens dat stukje willen ANWB, BOVAG, verladers- en vervoerdersorganisaties EVO en TLN, branche organisatie FOCWA en de caravanfabrikanten vertegenwoordigd in KCI dat de huidige snelheidslimiet voor auto's met caravan of aanhangwagen van 80 km/uur wordt verhoogd.

Ervaringen met hogere snelheden op buitenlandse wegen, ondermeer Frankrijk en Duitsland, laten volgens hen zien dat de veligheid niet in het geding komt. En een bescheiden verhoging naar 90 km/uur is volgens ANWB, EVO en TLN uit oogpunt van luchtkwaliteit verantwoord.

Tot zover klinkt het nog wel redelijk logisch (hoewel ik mij afvraag wat hun norm voor de lcuhtkwaliteit is), maar dan komt de argumentatie:

"De snelheid van caravans en vrachtverkeer komt zo dichter bij elkaar te liggen. Dit zorgt voor minder hinder en aggressie tussen bestuurders van vrachtauto's, caravans en aanhangwagens. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede. Al jaren krijgt de ANWB veel klachten van caravanbezitters die zich opgejaagd of gehinderd voelen door passerende vrachtwagens. Caravan bezitters die uit voorzorg harder gaan rijden worden echter rigoreus bekeurd."


Wacht eens even, wat is ook alweer de maximumsnelheid voor vrachtwagens? Was dat niet net als voor de auto's met caravan of aanhanger 80 km/uur? En dan moet de snelheid voor caravans en aanhangers verhoogd worden omdat de vrachtwagens harder rijden en de caravanbestuurders bekeuringen krijgen als ze zich daar aan aanpassen?

Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld?

Geen opmerkingen: