dinsdag, juni 26, 2007

Isoleren verplicht.

Dat is wel zo ongeveer de conclusie die je kunt verbinden aan het plan van overheid, energiebedrijven, woningcorporaties en installateurs dat maandag aan minister Cramer van milieu werd aangeboden.

Het plan, met de titel "Meer met minder", houdt in dat in dertien jaar tijd de helft van alle woningen en bedrijfspanden in Nederland een verbouwing moet ondergaan die er toe leidt dat in 2020 door deze gebouwen 30% minder energie wordt verbruikt.

Het een en ander moet in eerste instantie door voorlichting en financiële prikkels bereikt worden. Over twee jaar gaat Cramer bekijken of dit snel genoeg resultaten oplevert. Is dat niet het geval dan overweegt ze dwingende maatregelen zoals de invoering van minimumeisen waaraan alle gebouwen moeten voldoen. Een niet aan die eisen voldoend pand zou dan bijvoorbeeld eerst beter geisoleerd moeten worden voordat het verkocht mag worden.

De gemiddelde kosten van de benodigde verbouwingen worden geschat op 4 tot 6 duizend euro, maar als minimaal 4 besparingsmaatregelen worden uitgevoerd kan men een lening sluiten tegen ongeveer 4% rente.

Nu heb ik niets tegen maatregelen om het energieverbruik in Nederland terug te dringen en ook maatregelen om betere isolatie te stimuleren mogen van mij best. Maar toch zie ik nogal wat haken en ogen.

Hoe gaan die financiële prikkels er bijvoorbeeld uitzien en waar worden die op gebaseerd? Gaat men van alle woningen de isolatiewaarde bepalen of kijkt men simpel naar het energieverbruik? In dat laatste geval krijg je een aantal gevallen waarin mensen gestraft worden terwijl ze wel degelijk goed geïsoleerd wonen: b.v. chronisch zieken en ouderen zijn veel meer thuis en hebben bovendien vaak een grotere behoefte aan warmte omdat hun lichaam het zelf niet meer op kan brengen.

Verder lijkt, als ik kijk wat het begin jaren '80 alleen al kostte om mijn woning van dubbelglas te voorzien of wat een zonneboiler of zonnecellen kostten, dat bedrag van 4 tot 6 duizend euro behoorlijk aan de optimistische kant.

En hoe denkt men dat te doen met ouderen die hun hele leven al in hun huisje wonen en die dolblij zijn dat ze het schuldvrij hebben en die zich van hun AOW pensioentje ook tegen 4% die lening helemaal niet kunnen veroorloven?

Dat verkoopverbod lijkt me helemaal een flink stuk te ver gaan. Het lijkt mij toch echt een zaak tussen de verkoper en de koper of de verkoper de lagere prijs in verband de mindere isolatie voor lief neemt en de koper het pand wil hebben in die staat. Bovendien vraag ik me af hoe men dit wil doen in geval de woning verkocht wordt omdat men de lasten niet meer op kan brengen of wanneer er zelfs sprake is van gedwongen verkoop.

Bovendien kunnen overheid, energiebedrijven, woningcorporaties en installateurs wel zo mooi een lening voorstellen van ongeveer 4%, maar hoe ongeveer is ongeveer? En gaan zij die leningen dan zelf verstrekken of gaat men er op voorhand maar van uit dat de banken wel mee zullen werken?

Op zich vind ik, zoals eerder al gezegd, maatregelen prima, maar dit plan heeft in mijn ogen ernstig de schijn tegen te zijn ontstaan in een sfeer van "We moeten snel wat kunnen laten zien, pak allemaal een borrel en een sigaar en zet even wat dingetjes op papier"

Bron: Volkskrant

Geen opmerkingen: