zaterdag, juni 23, 2007

Onschendbaar?

De Franse oud-president heeft geweigerd zich te laten verhoren over een zaak die speelde tijdens zijn presidentschap. Het gaat daarbij om de "Clearstream-affaire" waarbij is geprobeert zijn rivaal en opvolger Sarkozy in diskrediet te brengen. Chirac beroept zich daarbij op de onschendbaarheid van het staatshoofd.

Nu kan ik me nog wel iets voorstellen bij een grote mate van onschendbaarheid voor een zittend staatshoofd: als dat in rechtzaken verwikkeld raakt is dat niet goed voor de uitstraling van het land en belemmerd het hem mogelijk in zijn functioneren als staatshoofd. Dan is het een kwestie van het landsbelang voorop stellen. Zo lang het dan voor benadeelden maar mogelijk is om in plaats van het staatshoofd de staat er op aan te spreken (in hoeverre die mogelijkheid in Frankrijk bestaat is mij niet bekend)zie ik daar nog geen al te ernstige bezwaren tegen.

Ik ben echter van mening dat zeker na het einde van de termijn als staatshoofd die onschendbaarheid slechts zou mogen gelden voor zaken en beslissingen genomen als direct uitvloeisel van de functie als staatshoofd. En het belasteren van politiek tegenstanders lijkt mij daar niet onder te vallen. Dat is in mijn ogen iets dat gedaan wordt als kandidaat danwel in het belang van de eigen partij en niet als staatshoofd en in het belang van het land. Als daarbij gebruik wordt gemaakt van ambtenaren of gebruik makend van de functie opdrachten worden gegeven lijkt mij zelfs sprake van ambtsmisbruik en over hoe dat zich verhoudt tot de functie van staatshoofd kan Chirac misschien eens een onderhoudend gesprek voeren met ene Nixon.

Ook zou in mijn ogen die onschendbaarheid zich niet uit dienen te strekken tot het niet kunnen horen van een ex-staatshoofd als getuige, evenmin als tot zaken die gewoon onder het strafrecht vallen. En laster lijkt mij toch duidelijke tot die categorie te behoren.

Het lijkt mij toch allesbehalve gewenst als een staatshoofd met een beroep op die onschendbaarheid "can get away with murder" om maar eens een fraaie Engelse uitdrukking te gebruiken. Je kunt er dan waarschijnlijk op wachten tot iemand met dictatoriale trekjes die vrijbrief een keer optimaal gaat benutten. En daar zit ik dus liever níet op te wachten.

Geen opmerkingen: