maandag, juli 02, 2007

Fiets en dode hoek.

Over dit item was vanavond een item te zien in NOVA. Daarin werd gekeken naar het effect van de dodehoekspiegel, dat na een aanvankelijke daling van het aantal slachtoffers inmiddels lijkt te zijn uitgewerkt. Na een daling van 23 naar 14 slachtoffers in 2001 is het aantal slachtoffers vorig jaar weer gestegen naar 26.

Daarvoor werden verschillende oorzaken genoemd: verkeerd afgestelde dode hoekspiegels, een vals gevoel van veiligheid bij fietsers die er van uitgaan dat ze gezien worden en daarom minder op vrachtwagens letten, en een nieuwe dode hoek rechts voor de vrachtwagen.

Er werden diverse mogelijke oplossingen aangegeven als extra spiegels, camera's, verklikkers die bij detectie van iets rechts van de vrachtwagen terwijl deze richting aangeeft een licht en geluidssignaal geven naar de chauffeur en soms ook naar degeen die zich rechts van de vrachtwagen bevindt. In Amsterdam wordt al gewerkt met extra spiegels onder verkeerslichten die zicht op fietsers moeten geven (dat helpt echter niet op kruisingen waar geen verkeerslichten staan om die spiegel onder te plaatsen).

De briljantste oplossing kwam echter van iemand die als rechter veel te maken had gehad met verkeerszaken: gewoon de voorrangsregels aanpassen zodat een rechtsafslaande vrachtwagen voorrang heeft. Ik hoop dat hij in de rechtzaal langer over zijn oordelen heeft nagedacht dan hier over.

Ten eerste schept het verwarring: welke rechtsafslaande voertuigen moet de fietser wel voorrang geven en welke niet? Is een grote bestelwagen b.v. inderdaad een bestelwagen of valt deze onder vrachtwagens? Bovendien heeft de achterzijde van een vrachtwagen de neiging de binnenbocht te nemen. En dat zal normaal gesproken het punt zijn waar de fietser zou stoppen om hem voorrang te verlenen. Om veilig te zijn zouden fietsers dus al ruim voor de kruising moeten stoppen en de vraag of dat nodig is nog veel eerder moeten beoordelen: omdat vrachtwagens meestal harder rijden dan fietsers komen die immers van achter. Ook in geval van stilstaan voor b.v. een verkeerslicht moet de fietser eerder stoppen en dat vergroot dan de kans dat andere weggebruikers het voorbeeld van de vrachtwagen volgen nog meer. Dat lijkt me dan weer niet bevordelijk voor de veiligheid.

Het zou dan al een stuk veiliger zijn gelijk maar te bepalen dat alle gemotoriseerd verkeer bij rechtsafslaan voorrang heeft op fietsers. Het probleem van al ruim voor de kruising moeten stoppen blijft echter, met de bijbehorende problemen om te beoordelen wanneer de kruising vrij is en dat lang genoeg zal blijven om over te steken. Want als de fietser denk "nu kan het" en op de hoek ziet dat er toch een auto nadert staat hij toch weer in de gevarenzone.

Als iemand een goede oplossing weet voor dit probleem hoor ik die graag en wil ik zelfs wel meehelpen die te promoten. De oplossing die deze (ex)rechter bedacht heeft valt daar echter in mijn ogen niet onder.

Geen opmerkingen: