dinsdag, oktober 30, 2007

We sporen wel - we sporen niet.

Toen ik hier dertig jaar geleden kwam wonen was het al jarenlang een steeds terugkerend item in de gemeente. Zou er een spoorverbinding komen of niet?

Drachten is een van de grootste plaatsen in Nederland zonder station. Volgens Piet Adema, gedeputeerde vervoer in de provincie Friesland, zelfs de grootste. Daar heb ik een beetje mijn twijfels bij: ik heb kennissen in Oosterhout en dat is een plaats van vergelijkbare omvang. Als ik de bevolkingsaantallen opzoek heeft de gemeente Smallingerland inderdaad meer inwoners dan de gemeente Oosterhout. Omdat ik niet zo snel een cijfer voor de plaats Oosterhout kan vinden is het echter niet duidelijk of dat voor de plaatsen ook geldt. Wel meldt Wikipedia dat Oosterhout de op twee na (na Amstelveen en Spijkenisse) plaats is zonder station. Waarmee Drachten dus hooguit op de vierde plaats zou staan.

In al die jaren hebben we alle mogelijkheden gehad van onhaalbaar, via misschien, naar zeker, terug naar onhaalbaar en in het nieuwe regeerakkoord zijn we nu aangeland bij "waarschijnlijk niet maar laten we er nog eens naar kijken". Smallingerland heeft zeer zeker zijn steentje bijgedragen in die discussie. Jarenlang stond zelfs een treinstel van de zweeftrein opgesteld op de plaats waar het gewenste station zou moeten verschijnen. Er is zelfs al een toekomstvisie voor de Burg. Wuiteweg ontwikkeld die een imposante toegangsweg naar het centrum zou moeten worden vanaf het station.

Mocht de regering toch besluiten dat de Zuiderzeelijn noch de Hanzelijn er komt dan is in het regeerakkoord afgesproken dat er een bedrag vrij komt voor het Noorden ter stimulering van de economie.

Dat bedrag ziet Arriva wel zitten en zij komen nu met het plan om in dat geval voor circa 600 miljoen een spoorlijn van Heerenveen naar Groningen aan te leggen waarin Arriva ook zelf risicodragend bij wil dragen.

Gezien mijn eerdere ervaringen houd ik toch nog maar een stevige slag om de arm: het zou mij bijzonder verbazen als het nu ineens wel snel in kannen en kruiken is. Veiligheidshalve reken ik dus maar op nog minimaal 30 jaar voordat hier een station verrezen is en er ook nog treinen rijden.

Bron: Nu.nl

Geen opmerkingen: