woensdag, november 14, 2007

Nogmaals: de wijzigingen in de zorgpremie.

Mack merkte in een reactie op de vorige post op dat er nog een voordeeltje voor de chronisch zieken en ouderen is. De vaste aftrekpost voor deze groepen gaat namelijk volgend jaar met € 13 omhoog.

Ik reageerde daarop met de mededeling dat dit ternauwernood de inflatiecorrectie over dit bedrag is en dat je het dus moeilijk als extra compensatie kunt beschouwen. Er is echter nog iets anders. Doordat de premie voor de basisverzekering met circa € 60 daalt terwijl de inkomens voor de meesten wel zullen zijn gestegen zal de zorgtoeslag volgend jaar in het algemeen lager uitvallen. Dat kan dus nog een aardig extra nadeel opleveren.

Overigens is er ook goed nieuws voor mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen: Minister Klink gaat daar iets voor regelen. Hij gaat een incassoinstantie opzetten die vanaf 2009 de premie gaat incasseren door beslag te leggen op loon, zorgtoeslag en mogelijk zelfs vermogen. Klein nadeeltje: er komt dan wel een boete straftoeslag overheen van 30%.

Voor notoire wanbetalers die wel kunnen maar niet willen betalen vind ik dat eigenlijk wel een goede oplossing. Het merendeel van de ongeveer 250.000 wanbetalers met een achterstand van meer dan een half jaar (die de zorgverzekeraars voor een inkomensderving van rond de 370 miljoen stellen) is echter geen wanbetaler omdat ze niet willen maar omdat ze niet kúnnen betalen.

Die gaan dus alleen maar nog erger in de knel komen op financieel gebied zodat er op andere gebieden meer wanbetalers komen en mensen nog dieper in de schulden zakken. Waarmee het probleem dus niet alleen verschoven, maar door de straftoeslag ook nog eens verergerd wordt.

Goed plan van Klink (Mmmrrrffhtburp :( heeft er iemand even snel een teiltje)

Geen opmerkingen: