vrijdag, februari 08, 2008

Dat zijn leuke dingen voor de mensen.

Na de wijziging in de ziektekostenaftrek voor dit jaar volgt er volgend jaar een nog ingrijpender maatregel: dan komt de aftrek van buitengewone lasten (ziektekosten, kosten van begrafenis of crematie, kosten van adoptie, reiskosten ziekenbezoek e.d.) geheel te vervallen.

Voor chronisch zieken komt daarvoor in de plaats een aparte regeling binnen de WMO. Hoe die regeling er uit gaat zien is nog geheel onbekend en of daarmee alles gecompenseerd wordt blijft maar zeer de vraag. Te hopen valt in ieder geval dat hiervoor wel landelijke regels worden vastgesteld zodat de behandeling van chronisch zieken niet van plaats tot plaats gaat verschillen, zoals bij de rest van de WMO en voorheen bij de WVG al het geval is/was. Of en hoe de kosten van begrafenis of overlijden, adoptie of reiskosten ziekenbezoek gecompenseerd worden is zelfs in het geheel nog niet duidelijk.

Ik heb er weinig hoop op volledig gecompenseerd te worden voor het wegvallen van deze aftrekpost, vraag me bovendien af of de vaste aftrekbedragen voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en chronisch zieken wel in die compensatie meegenomen zullen worden. Het lijkt me, in ieder geval voor wie niet onder chronisch zieken valt, in ieder geval verstandig ziektekosten als uitgaven voor brillen, gehoorapparaten en wat al dies meer zij voor zover mogelijk nog dit jaar te maken én betalen.

Deze wijziging heeft echter nog een ander gevolg waar nog niemand bij stil gestaan lijkt te hebben: de zorg- huur- en kindertoeslag zijn afhankelijk van je belastbaar inkomen. Als deze aftrekpost vervalt wordt dat hoger en dat zal dus, als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen zoals het aanpassen van de tabellen, leiden tot lagere toeslagen of zelfs het geheel wegvallen daarvan. Over dergelijke aanpassingen heb ik nog niets gehoord en die lijken mij ook niet waarschijnlijk omdat dan ook niet chronisch zieken er van profiteren en dat lijkt men nu juist met deze wijziging onmogelijk te willen maken. Dat wordt dus afwachten of een dergelijke correctie nog in die aparte regeling binnen de WMO wordt opgenomen.

Ik heb er een hard hoofd in en ga er dus voorlopig maar van uit dat ik volgend jaar weer fors in mag leveren (zo verdienen ze die verhoging van de WAO van 70 naar 75% wel heel snel weer terug volgens mij). Datzelfde zal waarschijnlijk gelden voor iedereen die een toeslag krijgt en tevens tot dit jaar buitengewone lasten af kon trekken.

Maar het belastingformulier wordt wel een stuk eenvoudiger én voor aanzienlijk minder mensen wordt invulling van belang. En dat zijn leuke dingen voor de mensen.

Toch?

Geen opmerkingen: