vrijdag, april 04, 2008

Trots op Nederland.

Dat was ik best wel (zonder daarbij overigens tot echt nationalistische gevoelens te komen). Op de tolerantie, op de manier waarop we door de eeuwen heen steeds weer nieuwe groepen opnamen en het goede uit hun wereld wisten over te nemen bijvoorbeeld.

Maar nu zijn er wat mensen die om de Nederlandse waarden te verdedigen die zaken juist weg willen gooien. Die het liefst een muur tussen de verschillende bevolkingsgroepen zouden bouwen - en liefst nog om heel Nederland - om ze toch beslist maar gescheiden te houden en er voor te zorgen dat "we" niets overnemen, niet besmet raken, door die andere culturen.

Die daarvoor zelfs niet terugschrikken voor grove beschuldigingen aan het adres van sommige groepen in de samenleving: alsof iemand stigmatiseren ooit iets opgelost heeft.

Neem een R.V. die gisteravond als een van haar speerpunten naar voren wist te brengen dat "die groepen die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, zoals Marokkanen en Turken die vijftien keer vaker bij dergelijke zaken betrokken zijn, hard aangepakt moeten worden en dat het maar eens uit moest zijn met slappe straffen als 100 of 200 uur werkstraf". (NB de aanhaling zal niet 100% letterlijk zijn, de kern van haar uitspraak heb ik m.i. echter wel te pakken)

Nu wil ik het nog met haar eens zijn dat er in Nederland af en toe best wat strenger gestraft mag worden, maar om dat nu specifiek op met name genoemde groepen te richten vind ik dan toch weer niet zo'n best idee. Mag iemand uit een groep die gemiddeld of ondervertegenwoordigd is wél een taakstraf krijgen voor hetzelfde feit?

En dan is er die vijftien keer vaker: hier maakt ze mijns inziens dezelfde fout die G.W. al jaren maakt: slechts kijken naar de verdeling over Nederlanders van verschillende afkomst. Om een correcte vergelijking te maken zouden ze echter moeten kijken naar de verdeling over mensen in vergelijkbare omstandigheden: hoe doen Nederlanders met een minimum inkomen in een achterstandswijk het bijvoorbeeld t.o.v. allochtonen in diezelfde omstandigheden? De uitkomst zou ze wel eens heftig kunnen verbazen en hun argument dat dergelijke groepen veel vaker betrokken zijn grondig onderuit kunnen halen.

De R.V.'s en G.W.'s van Nederland mogen hun argumenten nog wel eens grondig tegen het licht houden. Hoewel ik betwijfel of dat veel zal helpen: ze lijken al op voorhand zo verblind door hun vermeende eigen gelijk dat ze het licht waarschijnlijk nooit zullen zien.

Geen opmerkingen: